Selvbetjening og tidsbestilling

Borresø - Sejs Ladeplads

Borresø, som er den midterste af de tre store Himmelbjerg-søer Julsø, Borresø og Brassø, ligger ud for Sejs og Svejbæk. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i mellem Borresø og Brassø: Ved det offentlige areal "Sejs Ladeplads".

Der kan bades i søen fra det offentlige areal Sejs Ladeplads ved overgangen mellem Borresø og Brassø (Sejs Snævringen). Der findes dog ikke andre badefaciliteter end toilet samt en bro, der også benyttes af kanosejlere. Der er ikke udlagt strandsand på stedet og der er ingen P-plads. 

Badevandskvalitet

Borresø modtager store mængder næringssalte med Gudenåens vand, som gennemstrømmer søen. Derfor forekommer der de fleste år en betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Borresø, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Sejs ladeplads.