Selvbetjening og tidsbestilling

Brassø - De Små Fisk

Brassø, som er den vestligste af de tre store Himmelbjerg-søer Julsø, Borresø og Brassø, ligger umiddelbart syd for Silkeborg. Gudenåen løber igennem Himmelbjerg-søerne, og fra Brassø løber den til Silkeborg Langsø via Remstrup Å. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i søen: Det offentlige areal "De Små Fisk".

Der bades i Brassø fra det offentlige areal De Små Fisk tæt på Sejs. Der er ikke tale om et egentligt søbad, men der findes en fin og børnevenlig sandstrand, opholdsareal med borde og bænke og en bro, der kan bades fra. Der er toiletter og en stort p-plads tilknyttet pladsen. 

Badevandskvalitet

Brassø modtager store mængder næringssalte med vandet i Gudenåen. Derfor forekommer der de fleste år en betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Brassø, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for De Små Fisk ved Brassø.