Selvbetjening og tidsbestilling

Bryrup Langsø

Bryrup Langsø ligger i det sydøstlige hjørne af Silkeborg Kommune, med Bryrup by beliggende helt ned til søkanten på den nordlige bred. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i søen: Det kommunalt søbad "Bryrup Søbad".

Det offentlige Bryrup Søbad ligger i Bryrup by ved Sportsvej. Badestedet er let tilgængeligt midt i Bryrup og det ligger i tilknytning til offentligt opholdsareal m. borde og bænke. Der er badebro, sandstrand, toiletter og omklædningsrum. Toiletterne er åbne i perioden 1. april til 15. oktober. Der er en lille p-plads ved Sportsvej.

Badevandskvalitet

Bryrup Langsø er meget næringsrig, og søen modtager relativt store mængder vand og næringsstoffer fra det ca. 48 km2 store opland. Tidligere udledninger af spildevand fra flere småbyer er bragt til ophør, men der tilføres stadig næringssalte til søen, hvoraf hovedparten stammer fra landbrug. 

De fleste år forekommer der betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen. 

Forbedret spildevandsrensning i oplandet samt vandremuslinger, som filtrerer vandet i søen, har betydet, at badevandskvaliteten i Bryrup Langsø er langt bedre end tidligere. 

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Bryrup Langsø, skyldes altså primært algevækst. 

Klik her for at se badevandsprofilen for Bryrup Søbad, Bryrup Langsø.