Selvbetjening og tidsbestilling

Gjessø

Gjessø er en lille sø, der ligger i byen af samme navn. Silkeborg kommune udfører kontrol med badevandskvaliteten et sted i søen; ved Gjessøparken.

Der findes to private badebroer i søen; en ved Gjessøparken og en ved Rustrupvej. Der er en lille opholdsareal med bord og bænke ved begge badebroer, men ingen yderligere faciliteter. 

Badevandskvalitet 

Søvandet har tidligere været relativt klart, men der er de seneste år sket en ændring, så der nu er langt flere alger med risiko for grønt og uklart vand i badesæsonen. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til dødelige. forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen. 

 Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Gjessø, skyldes altså primært algevækst. 

Særlige hensyn

Med henblik på ikke at forværre vandkvalitet i Gjessø, er det vigtigt, at badende undlader at benytte søen som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver alger, gør vandet uklart. Efterladte madrester og fodring af andefugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter i det vand, vi selv svømmer rundt i. Husejerne rundt om søen anbefales at undgå gødskning af plæner og andre vækster ned mod søen, da kvælstof og fosfor, som ikke bliver optaget af planterne, udvaskes til søen, hvor det er rent guf for vandplanter og alger.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Gjessø.