Selvbetjening og tidsbestilling

Hinge Sø

Hinge Sø ligger i rolige omgivelser syd for Kjellerup. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted; det offentligt badested, "Hinge Søbad", som ligger på den nordlige side af søen.

Der er badebro, sandstrand, toiletfaciliteter og borde-bænkesæt ved søbadet samt madpakkehus og bål / grillsted. Toiletbygningen er åben i perioden 1. april til 15. oktober. Det omkringliggende opholdsareal er delvist skovbevokset.

Badevandskvalitet

Søen er meget næringsrig, og det medfører en kraftig vækst af alger, som gør vandet grønligt og meget uklart. Hver sommer sker opblomstring af blågrønalger i Hinge Sø. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.  

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Hinge Sø, skyldes altså primært algevækst. 

 Klik her for at finde badevandsprofilen for Hinge søbad.