Selvbetjening og tidsbestilling

Hundsø

Hundsø er en lille sø, der ligger isoleret i den statsejede skov nord for Bryrup. Der føres kontrol med badevandskvaliteten i søen.

Søen er en populær badesø for de lokale. Der er ingen badefaciliteter ved søen.

Badevandskvalitet

Hundsø har et meget lille opland, og søen er uden egentlige tilløb. Derfor modtager søen kun små mængder næringsstoffer fra omgivelserne. Trods den lille næringssalttilførsel forekommer en større vækst af planktonalger i søvandet end forventeligt. 

Hundsø modtager ikke spildevand af nogen art, og derfor er søvandets indhold af fækale bakterier lavt. 

Særlige hensyn

Med henblik på at bevare den gode badevandskvalitet i Hundsø og undgå alger af betydning i fremtiden, må søen ikke benyttes som toilet, badeplads for heste eller lignende. Tilførsel af selv små mængder ekstra næringssalte til søen fra fx urin kan medføre en forringelse af miljøtilstanden.

Hundsø ligger i internationalt beskyttelsesområde, som medfører en særlig forpligtelse til at bevare søens karakteristika. Slitage som følge af badning anses af Staten for at udgøre en trussel mod den særlige flora knyttet til søen. Derfor bør badegæster være særligt opmærksomme på ikke at beskadige vegetationen i og ved søen. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Hundsø.