Selvbetjening og tidsbestilling

Julsø - Ludvigslyst

Julsø, som er den østligste og største af de tre store Himmelbjerg-søer Julsø, Borresø og Brassø, strækker sig fra Laven til Svejbæk. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder; ved Ludvigslyst i den vestlige ende og ved Laven i den østlige ende af søen.

I Silkeborg Kommune kan der bades fra det offentlige areal Ludvigslyst ved Svejbæk, hvor der findes en anløbsbro til turbådene. Der er p-plads og toilet på pladsen.

Desuden føres tilsyn med vandkvaliteten ved Laven, dette er dog kun en kontrolstation og ikke et badested.

Den nordlige del af søen ligger i Silkeborg Kommune, og resten af søen ligger i Skanderborg Kommune.

Badevandskvalitet

Julsø modtager store mængder næringssalte med vandet i Gudenåen. Derfor forekommer der de fleste år en betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Julsø, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Julsø.