Selvbetjening og tidsbestilling

Schoubyes Sø

Schoubyes Sø (også kaldet Den Kunstige Sø) er en lille, kunstigt etableret sø, der ligger i den statsejede skov umiddelbart øst for Silkeborg, forholdsvis tæt på hovedvejen til Århus. Der føres tilsyn med badevandskvalitet i søen.

Søen blev udgravet i 1958, da man skulle bruge sand i forbindelse med etablering af ringvejsbroerne i Silkeborg. I dag er Schoubyes Sø populær som badesø. Der er ingen badevandsfaciliteter ved søen, men der er flere små sandstrande, som der kan bades fra. Badestedet er børnevenligt, og på grund af det lave vand er vandtemperaturen ofte højere her end i de andre badesøer. Der er parkeringsmulighed ved P-pladsen imellem fyretræerne ud til Linåvej. Søen kan endvidere nås med cykel fra Gjernstien.  

Badevandskvalitet

Der er ingen tilløb eller afløb i Schoubyes Sø, så søen påvirkes hverken af næringsstoffer fra spildevand eller landbrug, bortset fra tilførsel af kvælstofforbindelser gennem luften. Søen er derfor så næringsfattig, at planktonalger kun kan gro i begrænset omfang. Vandet er således klart det meste af badesæsonen, men i højsommeren kan vandet være lettere uklart på grund af alger. Dette sammen med store forekomster af langstænglede vandplanter tyder på, at søen er i en negativ udvikling, og det er nærliggende at antage, at den intensive brug af søen til badning er medvirkende årsag.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Schoubyes Sø, skyldes altså primært algevækst. 

Særlige hensyn

Som badegæst må man være særligt opmærksom på at efterleve nogle retningslinier for miljøvenlig adfærd ved Schoubyes Sø. Det er særligt vigtigt, at man ikke benytte søen som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver endnu flere vandplanter og alger. Badetrykket ved Schoubyes Sø er massivt i perioder, og det er derfor nødvendigt at finde andre løsninger, når nødtørften skal forrettes.

Efterladte madrester og fodring af fugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer i søen. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter i det vand, vi selv svømmer rundt i.

Naturligvis skal det også henstilles ikke at efterlade affald i og ved søen, men derimod benytte de opstillede skraldespande. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Schoubyes Sø.