Selvbetjening og tidsbestilling

Thorsø

Thorsø ligger ved Virklund syd for Silkeborg. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder i søen: det kommunale søbad "Thorsøbadet" i Virklund by i søens nordøstlige hjørne og ved det private badested "Vesterlund", der ligger i sommerhusområdet i søens vestlige ende.

Thorsøbadet ligger ved Thorsøvænget og her er sandstrand, badebro, opholdsareal med bord og bænke samt toiletfaciliteter. Toilettet er åbent i perioden 1. maj til 30. september. Der er ingen p-pladser tilknyttet Thorsøbadet.

Badestedet Vesterlund ligger ved sommerhusområdet Vesterlund. Badestedet benyttet hovedsageligt at områdets beboere. Der er badebro, men ingen andre faciliteter.

Søen har et opland på 9,5 km2 , hvoraf størstedelen er skovklædt og uopdyrket. Det betyder at søen ikke modtager så store mængder næringsstoffer, som søerne i Gudenåens hovedløb. Derfor er søen ofte relativt klarvandet, hvilket gør den attraktiv som badesø.

Badevandskvalitet

De fleste år forekommer der betydelig algevækst i søen, nogle år med forekomst af blågrønalger. Algevækst medfører forøgelse af søvandets pH, og er væksten særlig kraftig, kan pH blive så høj, at badende kan opleve hudgener. Desuden udskiller nogle arter af blågrønalger giftstoffer, der i værste fald kan være dødelige. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen. 

Som oftest viser de udtagne badevandsanalyser, at vandets indhold af fækale bakterier er lavt. Dog har der i enkelte tilfælde været fundet forhøjede mængder fækale bakterier. Silkeborg Kommune vurderer umiddelbart, at dette skyldes fækalier fra vandfugle.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Thorsø.