Selvbetjening og tidsbestilling

Badevandskvalitet

Kommunen er ansvarlig for kontrollen af badevandet, og føre kontrol med både offentlige og udvalgte private badepladser. Derudover er der kontrolstationer visse steder uden for de egentlige badepladser.

Der udtages mellem 4 og 20 vandprøver pr. station i badesæsonen. Der tages færrest prøver de steder, hvor risikoen for forurening er mindst.

Læs mere om risikoen for forurening af badevandet på de enkelte badesteder i badevandsprofilerne.

I tilfælde af forurening kan kommunen i samråd med Sundhedsstyrelsen nedlægge forbud mod badning. 

Silkeborg Kommune tager prøver af badevandet på i alt 16 offentlige og privatejede lokaliteter. Det gælder fem kommunale søbade, syv øvrige offentligt ejede arealer, to private badesteder og to kontrolstationer:

Klik på det ønskede badested for oplysninger om badekvaliteten: 

Kommunale søbade

Øvrige offentlige lokaliteter med bademulighed

Private badesteder

Kontrolstationer