Selvbetjening og tidsbestilling

Badevandskvalitet

Kommunen er ansvarlig for kontrollen af badevandet, og fører kontrol med både offentlige og udvalgte private badepladser. Derudover er der kontrolstationer visse steder uden for de egentlige badepladser.

Silkeborg Kommune tager prøver af badevandet på i alt 18 offentlige og privatejede lokaliteter. Det gælder fem kommunale søbade, otte øvrige offentligt ejede arealer, to private badesteder og tre kontrolstationer.

Der udtages mellem 5 og 20 vandprøver pr. station i badesæsonen. Der tages færrest prøver de steder, hvor risikoen for forurening er mindst.

Prøverne tages for at undersøge den hygiejniske badevandskvalitet. Det vil sige, en undersøgelse af, om der er fækale bakterier (tarmbakterier) i badevandet. Det er der heldigvis meget sjældent ved badestederne i Silkeborg Kommune.

Opblomstring af giftige blågrønalger kan derimod udgøre et problem, og kommunen må af og til fraråde badning på grund af alger.

Læs mere om alger, og om der er badesteder, hvor kommunen fraråder badning.

Læs mere om de enkelte badesteder i badevandsprofilerne.

I tilfælde af forurening kan kommunen fraråde badning eller, i samråd med Sundhedsstyrelsen, nedlægge forbud mod badning. 

Klik på det ønskede badested herunder for oplysninger om den hygiejniske badekvalitet.

Kommunale søbade

Øvrige offentlige lokaliteter med bademulighed

Private badesteder

Kontrolstationer