Selvbetjening og tidsbestilling

Badevandskvalitet i Almindsø

Her kan du følge projektet om badevandet i Almindsø samt læse om, hvordan vi bruger sensorer til at indsamle data

I juni 2020 blev der lagt en bøje ved Almindsø’s dybeste punkt. Bøjens sensorer gør det muligt at få livemålinger af vandtemperatur samt data relateret til vandkvaliteten i Almindsø. Disse data anvendes til en modellering af søens vandkvalitet, som gør det muligt at lave prognoser.

Projektet er blandt de første til at udnytte kombinationen af en fastinstalleret bøje, og modelprognoser med fokus på badevandssøer. Med projektet er det en ambition at oplyse besøgende om det aktuelle badevand i Almindsø, samt bevidstgøre om det unikke vandmiljø i søen.

Følg den aktuelle badevandstemperatur på badevand-almindsø.dk

Mulighed for at følge aktuelle data fra søen


Silkeborg Kommune ønsker at bidrage til en bedre oplevelse for borgere, som benytter Almindsø.

Borgerne vil både kunne følge de aktuelle data fra søen, men særligt for dette projekt er, at der også laves en modellering, der i første omgang giver borgerne indblik i søens temperatur i de kommende dage – en badevandsudsigt, som kombinerer vejrudsigten med modellering af badevandstemperaturen via WaterWebTools platformen, der er udviklet af et spinout, som er undervejs fra Aarhus Universitet.

Med den i hånden, bliver det lettere at planlægge din næste badetur eller anden aktivitet ved søen.

Almindsø er en unik næringsfattig sø, hvorfor den er usædvanlig ren. Søens kvalitet er derfor værd at værne om, og det er således et ønske med projektet, at det kan være med til at øge indblikket i den unikke værdi, som søen rummer. Hvis borgerne passer på søen, er det muligt at opretholde den unikke tilstand som søen har.

Billedet viser hvor bøjen befinder sig i Almind sø

Samarbejde mellem forvaltning, forskning og erhverv


Projektet er skabt ved et stærkt samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Aarhus Universitet samt Vitani.

Interessen for projektet ligger dels i ønsket om at udvikle dialogen om søen, hvor målinger samt prognoser for vandkvaliteten udstilles for borgerne, og dels for at øge opmærksomheden på det unikke vandmiljø, der findes i Almindsø. Samtidig bidrager projektet til forskernes viden med en øget indsigt og forståelse for søen som system.

Se Institut for Bioscience's webside

Se Vitani Energy Systems' webside

 

Måling af vandkvalitet i fremtiden


I de første trin af projektet præsenteres søens badevandstemperatur for borgerne, og med tiden, er ambitionen at det også bliver muligt at præsentere flere vandkvalitets-parametre, som f.eks. mængden af alger og anbefalinger i forhold til badning.

Projektet er aktuelt et pilotprojekt, der løber til udgangen af 2021. Det er dog et stort håb, at resultaterne viser stort udbytte, og at der tages så godt imod projektet, at det bliver muligt at opsætte lignende udstyr i andre bade-attraktive søer i Silkeborg Kommune.

Læs teknisk information om bøjen

Læs teknisk information om sensoren

Læs teknisk information om modellen