Selvbetjening og tidsbestilling

Fredningsnævnet

Fredningsnævnet træffer afgørelser om fredninger og dispensationer fra fredninger.

Silkeborg Kommune hører under Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, som har følgende medlemmer:

Formand: Martin Møller-Heuer, retspræsident
Statsligt udpeget medlem: Jytte A. Heslop, biolog
Kommunalt udpeget medlem: Søren S. Goldmann, byrådsmedlem

Fredningsnævnets adresse er:

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Juridisk sekretær: Dorethe Bager, tlf. 9968 8461

E-mail: midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk