Selvbetjening og tidsbestilling

Biodiversitet

Silkeborg Kommune gør forskellige indsatser for at bevare og få en endnu mere mangfoldig natur, hvor mange dyre- og plantearter kan leve.

Biodiversitet handler om biologisk mangfoldighed med mange forskellige dyre- og plantearter.

Både globalt og i Danmark er biodiversiteten under pres, og artsnedgangen er aldrig sket hurtigere end nu. 

I Silkeborg Kommune gør vi en indsats for at fremme biodiversiteten. Vi holder øje med de beskyttede naturområder, rådgiver om god pleje af naturen, tænker naturen ind i lokalplanlægningen, driver kommunens skove bæredygtigt og meget mere. Her på siden kan du læse mere om nogle af de specifikke indsatser, vi har gjort.