Selvbetjening og tidsbestilling

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet betyder biologisk mangfoldighed, det vil sige antallet af dyre- og plantearter i et område.

Byer, landbrug, skovdrift og veje erstatter og påvirker naturen mange steder, så nogle dyr og planter ikke længere kan leve der. Det betyder ofte, at biodiversiteten bliver dårligere.

Hvad gør vi i Silkeborg Kommune?

  • Vi holder øje med de beskyttede naturområder.
  • Vi rådgiver om god pleje af naturen.
  • Vi tænker naturen ind i lokalplanlægningen.
  • Vi driver de kommunale skove bæredygtigt.
  • .. og meget mere..