Selvbetjening og tidsbestilling

Data om naturen i Silkeborg Kommune

Der kommer hele tiden ny viden om naturen i Silkeborg Kommune. Data indsamles ved tilsyn med beskyttet natur, samt ved undersøgelser i forbindelse med projekter som f.eks. veje, lokalplaner, råstofplanlægning m.m.

Seksplettet køllesværmer fundet ved Haller Å

Myndighedernes data om beskyttet natur

Naturregistreringer indsamlet i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling og tilsyn af beskyttede naturtyper (Heder, overdrev, enge, moser og vandhuller) og Natura 2000 områder indtastes i Danmarks Naturdata. 

Registrerede naturdata kan fremsøges på kort i Danmarks Miljøportal

Foreningers og frivilliges registreringer af natur

Data indsamlet af foreninger og frivillige registreres i flere forskellige databaser. Du kan indtaste og søge data i databaserne fra hjemmesider og app's, hvor der også kan findes beskrivelser af arter, lokaliteter og hjælp til artsbestemmelse m.m.

Links til hjemmesider med oplysninger om natur:

Dansk Ornitologisk Forening 

Registreringer af fugle i Silkeborg Kommune de seneste 7 dage på dofbasen.dk

Fugleognatur.dk

Registreringer af stort set alle arter fugleognatur.dk

Danmarks svampeatlas

Registreringer af svampe på svampeatlas.dk