Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder om Natur

Her kan du læse nyheder i kategorien Natur

Oversvømmelser: Vandstanden falder langsomt

Vandstanden i Gudenåen og Silkeborg Langsø falder langsomt, men vandføringen ved slusen i Silkeborg by er fortsat over 50.000 liter i sekundet, hvor 47.000 liter i sekundet er defineret som en 100 årshændelse.

Få overblik over oversvømmelserne

Teknik- og Miljøafdeling har haft en drone i luften for at dokumentere omfanget af oversvømmelser.

Er du ramt af oversvømmelserne?

De sidste par ugers massive regn har betydet rekordhøj vandføring i Silkeborg Langsø og Gudenåen ved Silkeborg. Søndag 23. februar nåede vandmængderne et niveau, der klassificeres som en 100-årshændelse.

Status på oversvømmelser: Mere regn i weekenden

Krisestaben, som er nedsat af beredskabet Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommune følger situationen løbende og er også klar, hvis weekendens regn skaber nye problemer.

Oversvømmelser: Pas på vand på vejene – risiko for lukning af store veje i Silkeborg

Kør forsigtigt, der er vand på vejene. Blandt andet på de tre store veje i Silkeborg by: Vestre Ringvej, Søvej ved Rådhuset og Viborgbroen/Christian 8.s Vej ved Kvickly. Der er desuden risiko for, at vejene lukker i løbet af aftenen og natten på grund af oversvømmelser, tiltagende blæst og bølger.

Oversvømmelser: Vær opmærksom hvis vandet stiger

Lavtliggende grundejere, som ikke er ramt af oversvømmelser, bør vurdere, om de bør beskytte deres ejendom, og være opmærksomme, hvis vandstanden stiger yderligere på grund af mere regn.

Oversvømmelser: 100-årshændelse i Silkeborg

De store oversvømmelser langs Gudenåen og Silkeborgsøerne er nu så omfattende, at vandføringen i Silkeborg Langsø og Gudenåen ved Silkeborg søndag 23. februar 2020 har nået det niveau, der er defineret som en 100-årshændelse.

50-års-hændelse i Silkeborg og mere vand er på vej

Silkeborg Kommune har sammen med Midtjysk Brand og Redning etableret et kriseberedskab for at sikre overblik over de store oversvømmelser langs Gudenåen og Silkeborgsøerne. Der er mere regn på vej, og borgerne i de ramte områder kan fortsat hente gratis sandsække og få leveret gratis sand. Kontakt Midtjysk Brand og Redning på tlf. 89 70 35 99.

Plan mod oversvømmelser langs Gudenåen

Efterårets rekordstore regnmængder gav historisk store oversvømmelser langs Gudenåen. Onsdag 5. februar 2020 mødes de syv Gudenå-borgmestre i Silkeborg for at drøfte et oplæg til en helhedsplan for klimatilpasning langs Gudenåen.

Borgmester beder miljøminister om hjælp til at håndtere oversvømmelser

Silkeborg har i de seneste uger og måneder været ramt af store oversvømmelser. Nu beder borgmester Steen Vindum miljøministeren om hjælp.