Selvbetjening

Krabbes grønne ring

Krabbes Grønne Ring er historien om en fremsynet mand – Christopher Krabbe – og om en by og en egn i udvikling gennem 150 år.