Selvbetjening og tidsbestilling

Krabbes grønne ring

Krabbes Grønne Ring er historien om en fremsynet mand – Christopher Krabbe – og om en by og en egn i udvikling gennem 150 år.

Ringen fik først betegnelsen Krabbes Grønne Ring i 1989 i Viggo Bøgh Nielsens 100 års jubilæumsskrift for beplantningen.

Christopher Krabbe (1833-1913) var uddannet jurist og arvede Hald Hovedgård i 1881. Han var herredsfoged i Kjellerup 1886-1909. Han sad i folketinget – først for Venstre og siden som radikale – fra 1875- 1910. Han var forsvarsminister 1909-1910.

»Lille Hald« i Østergade 28 blev i 1887 bygget som embedsbolig for herredsfogeden og fungerede samtidig som dommerkontor indtil 2008. I haven plantede Krabbe forskellige spændende træer, som han hjembragte fra sine rejser rundt i landet.

I de 23 år Krabbe boede i Kjellerup voksede byen fra ca. 300 til 1.000 indbyggere. Hans fremsynethed resulterede i etablering af skole, institutioner og offentlige kontorer og ikke mindst i en byplan med byggevedtægter. Planen blev godkendt af sognerådet i 1891 som den første byplan i Danmark for byer, der ikke var købstæder.

Arbejdet med byplanen startede i »Foreningen for Plantning ved Kjellerup og Regulering af Byens Bebyggelse« i 1889, som dermed også grundlagde Ringen.

I jubilæumshæftet for Kjellerup bys 125 års jubilæum kan du læse mere om –embedsmanden, ægtemanden og politikeren – Christopher Krabbe.

Læs jubilæumshæftet for Kjellerups bys 125 års jubilæum

Vær opmærksom på at jubilæumshæftet er på 42 sider og fylder 5,24 MB.

Se folder, som viser vandreture i Kjellerup på illustrationskort