Selvbetjening og tidsbestilling

Naturture 2019

Tag med på naturtur. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om naturen netop nu. Se mere om kommunens ture her på siden.

Naturture 2019

Søndag 16. juni kl. 14.00 – ca.- 16

De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe

Vi går en tur i Verner Dalsgaards plantage ved Hjortsballe.

Plantagen drives ekstensivt, uden gødskning eller sprøjtning,

og i området er der gennem de seneste år indvandret store

bestande af priklæbet gøgeurt, skov-gøgelilje og skov-hullæbe.

Mødested: læssepladsen ved skoven, følg skiltene mod

Hjortsballe-røserne, grusvejen lidt vest for Sepstrupvej 12,

8653 Them.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turleder: Peter Lange, Silkeborg Kommune (tlf.: 8970 2085)

og Verner Dalsgaard.


Torsdag 27. juni kl. 19.30 – ca. 23.30

Naturpleje og natravne

Vi starter turen ved Tingdalen, hvor Silkeborg Kommune har udført naturpleje på heden. Vi går en tur i området og hører om naturplejen i området. Bagefter kører vi til St. Hjøllund Plantage hvor vi håber at høre natravnen.

Mødested: P-pladsen ved kirken i Vrads (St. Bredlundvej 1,

Vrads, 8654 Bryrup).

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Poul Erik Thystrup,

Silkeborg Kommune, Natur og Miljø. Tlf.: 8970 2085.