Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til ture

Find nogle af de mest lettilgængelige ture på Trækstien

Trækstien er nogle steder og på nogle tider af året meget svært tilgængelig. Derfor har vi samlet nogle af de lettest tilgængelige strækninger herunder. Brug oplevgudenaa.dk på din smartphone undervejs. 

Den renoverede Træksti fra Silkeborg til Svostrup

Trækstien er nyrenoveret fra Silkeborg til den historiske pramdragerkro Svostrup Kro og forventes nogenlunde tør 10 måneder om året. På denne del af Trækstien kan du også cykle og evt. køre retur ad cykelrute 30 - men tag hensyn til de gående. Du passerer Sminge Sø, der er en vigtig fuglelokalitet.

Hele ådalen er fredet på denne strækning, fordi man her tydeligt ser de terrasser i dalens sider, der vidner om landskabets dannelse. Vær opmærksom på, at du skal op på Porskærvej, der hvor træ-broen ender. Der er skiltet. P-pladsen på hjørnet mellem Porskærvej og Nebelgårdsvej er et godt udgangspunkt for turen (se kort 1).

Fra p-plads til p-plads gennem mose og skov

Træstier i Vejerslev skov har gjort det muligt at gå nogenlunde tørskoet fra Kongensbro til Sahl Rasteplads ved Ans bro. Du kommer til Trækstien fra shelterpladsen, modsat kroen, ved gå under Viborg-Århus-vejen på en stibro ophængt under vejbroen. De første 500 meter efter Kongensbro kan være våde.

Herefter kommer træstierne, der giver adgang til det unikke og fredfyldte moseområde med dets mange forskellige dyr og planter såsom tuer af topstar, gul iris og kærmysse. Det er også i dette område, at man i 2017 genfandt en af de største skibssætninger i Nordeuropa. 

Herefter er Trækstien ført op på kanten af Tange Sø – den oprindelige sti går på bunden af søen, hvor også Hvilested Kro sammen med 27 gårde ligger! En meget smuk tur i Ormstrup skov!

Begynd eventuelt turen på den gamle pramdragerkro, Kongensbro Kro eller afslut turen på en anden af de gamle pramdragerkroer, Ans kro, som du kommer til via Ans bro. Ved søbredden i Ans kan man sove på teltpladsen og i shelter (se kort 2).

På skovvej gennem Gudenåcentralens plantage

Strækningen gennem Gudenåcentralens Plantage til Tangeværket løber på en skovvej. Den oprindelige Træksti ligger på bunden af Tange sø sammen med 27 gårde og endnu en pramdragerkro.

Landskabet omkring Tangeværket fortæller et spændende stykke industrihistorie. Hele landskabet ændrede grundlæggende udseende med anlæggelsen af Tangeværket i 1920 – fra et landskab præget af landbrug og pramfart til et landskab med en langstrakt sø, 800 meter dæmning, varieret skovbevoksning og et karakterfuldt dansk industrianlæg.

Kombiner turen med en tur på pramdragerkroen i Ans og en tur på Energimuseet (se kort 2).

Fra Bjerringbro til Kjællinghøl bro og voldsted

Mellem Bjerringbro og Kjællinghølbroen 6 km øst for Bjerringbro er trækstien renoveret i 2018. Trækstien indgår endvidere i en skiltet rundtur på 6 kilometer. Du kan forlænge turen med 4 kilometer, hvis du vil se det middelalderlige voldsted Kjællinghøl. Se kort over turen. Du kan naturligvis også fortsætte mod Ulstrup og Randers ad Trækstien.

Bjerringbro kan du komme til med tog, og her kan du spise, købe ind og overnatte (se kort 3).

Lille stjernetur på træbro ved Ulstrup

Trækstien er renoveret, så det er muligt at gå fra Danebrogpladsen i Ulstrup til Bamsebo Camping det meste af året - delvis på træ-bro. Her får du en klar fornemmelse af, hvordan jernbanen – ligesom Trækstien – følger det jævne landskab langs Gudenåen. Jernbanen ligger på en af de ældre terrasser skabt af smeltevandet, der dannede Gudenådalen under sidste istid.

Kom hertil med tog. Man kan fx overnatte på Bamsebo Camping (se kort 4).

Oplev de fuglerige enge mellem Langå og Randers

Store projekter har siden 2004 genskabt i et unikt og rigt naturområde mellem Langå og Randers, hvortil man har adgang ad blandt andet Trækstien. Engene er blevet opkøbt af Aage V. Jensens Naturfond og digerne gennembrudt, så der igen er forbindelse mellem Gudenåen og dens enge.

Mellem Langå og Stevnstrup kan trækstien være meget våd, men her udgør cykelrute 29 et godt alternativ, da den løber helt parallelt med Trækstien. Fra Fladbro er Trækstien og cykelrute 29 sammenfaldende.

Begynd i Langå med at se to fredede broer – den rustrøde jernbanebro fra 1862 og Amtmands Hoppes Bro samt Langå Egeskov. Undervejs kan du se Frisenvold Laksegård og besøge Fladbro Kro, hvor Nørreåen løber ud i Gudenåen. Inden Randers passerer du Randers Naturcenter, kunstværket ”Hen over tid” og Randers Regnskov, inden Trækstien slutter ved Tørvebryggen i Randers. Der er flere overnatningsmuligheder i Langå (se kort 5). 

Rundtur i Vorup Enge

En dejlig tur fra Randers, hvor Trækstien indgår i smukt, bynært rekreativt område i Vorup Enge. Her passerer du Gudenåen på en bro bygget på siden af motorvejen for gående og cyklende. I Vorup enge kan du blandt andet opleve bisoner (se kort 5).