Selvbetjening og tidsbestilling

Trækstien Ans til Kjællinghøl

Fra Ans Bro til Kjællinghøl ad skovvej, utilgængelig trampesti og renoveret træksti. Undervejs passerer Trækstien Tangeværket og Bjerringbro

Billede af broen ved Kjællinghøl

Beskrivelse

Rutens længde: Ca. 12 km.

Fra Ans Bro til Energimuseet går Trækstien på en skovvej i Gudenåcentralens Plantage langs Tange Sø.

Klik for at se PDF af kortet over strækningen Ans - Kjællinghøl

Fra Energimuseet til Bjerringbro slås græsset ikke, hvorfor det her kan blive meget højt i løbet af sommeren. Før Bjerringbro kommer man til Engbroen, der indgår i et stisystem omkring Bjerringbro, hvilket også er tilfældet på den anden side af Bjerringbro mod Kjællinghøl. Fra Bjerringbro til Kjællinghøl er stien renoveret med træbroer og stabilgrus i 2018.  

Brug oplevgudenaa.dk på din smartphone undervejs.

Parkering

Med start ved Ans kan du parkere ved: 

  • Shelterpladsen i Ans og langs Søgade
  • Sahl Rasteplads

Med start ved Energimuseet kan du parkere ved:

  • Energimuseet

Med start ved Bjerringbro kan du parkere ved:

  • Sol- og Vandtrappen

Med start ved Kjællinghøl kan du parkere

  • Lige overfor Busbjergvej 84

Find parkeringspladserne på oplevgudenaa.dk  

Seværdigheder undervejs

Ans

Ans ligger i dag smukt ved Tange Sø. I 1800-tallet blomstrede den sammen med pramfarten på Gudenåen. Her lå en af de største ladepladser langs åen. Man kan stadig få sig et godt måltid mad på den gamle pramdragerkro i Ans.

Læs mere om Ans by

Pramdragerkroen i Ans.

Tange Sø og Tangeværket

Tange Sø blev anlagt i forbindelse med etableringen af Tangeværket i 1920. Den store sø er kunstig og skyldes den opdæmning, der skulle skaffe vand til Tangeværket, der er Danmarks største vandkraftværk. Området må i dag anses som et af Danmarks væsentligste vandbygningsværker. Det samlede anlæg omfatter Tange Sø, en 800 meter lang dæmning med frisluse, 300 meter indløbskanal og selve vandkraftværket.

Hele anlægget og værket udgør en særdeles velbevaret og original helhed, som i dag er beskyttet af fredning. I dag følger Trækstien østsiden af Tange Sø. Trækstiens oprindelige forløb langs bredden af Gudenåen kan findes på bunden af Tange Sø - sammen med endnu en pramdragerkro og 27 gårde og huse! 

Læs mere om Tange sø og Tangeværket.

Energimuseet

Vil du besøge Energimuseet eller se nærmere på Tangeværket, skal du forlade Trækstien og passere den imponerende dæmning. På Energimuseet kan du bl.a. blive klogere på Tangeværkets historie og drift.

Læs mere om Energimuseet.

Bjerringbro

Bjerringbro er en stationsby med togforbindelse til både Viborg og Langå. Hvor den gamle bro, der har givet byen navn, passerer Gudenåen, er der anlagt et smukt rekreativt opholdsareal, Sol- og  Vandtrappen. Trækstien går lige forbi Bjerringbro Teltplads, hvor man kan leje kano, kajak og mountainbikes. Byen rummer et lille museum, Gudenådalens Museum.  

Lej kano, kajak og mountainbikes på Outdoor Bjerringbro.

Læs mere om Gudenådalens Museum.  

Kjællinghøl

Ca. 6 km øst for Bjerringbro kan du igen passere Gudenåen via Kjællinghøl-broen. På nordsiden af Gudenåen, modsat Trækstien findes en teltplads. 4 km mod øst ligger et middelalderligt voldsted.