Selvbetjening og tidsbestilling

Trækstien Kjællinghøl til Langå

Fra Kjællinghøl til Langå ad natursti, der kan være meget våd og utilgængelig. Her findes alternativ rute. Fra Bamsebo Camping til Danebropladsen i Ulstrup er Trækstien renoveret, og i Langå en fredet jernbanebro

Beskrivelse

Rutens længde: Ca. 15 km.

Stien mellem Kjællinghøl og Langå er en natur-trampesti, der kan være meget våd og med højt græs. Stykket lige inden Bamsebo Camping er et af de sværest tilgængelig, hvor man med fordel, kan vælge et alternativ (se detailkort for alternativ rute). 

 Klik for at se kortet over strækningen Kjællinghøl - Langå og her samme kort men med forslag til alternativ rute, når stien er meget våd (den brun-orange streg op over Busbjerg). 

Mellem Bamsebo Camping og Ulstrup er Trækstien renoveret, så den er farbar det meste af året. Se et detailkort, der viser træstibroen (gul) og de meget våde og ufremkommelige strækninger (rød). Fra Åbro til Langå kan man, når stien er våd, vælge et fint alternativ, der går lige nord for Gudenåen - passér blot jernbanen ved Åbro og vælg den lille sti, der følger banen til Langå. 

Trækstien går på sydsiden af Gudenåen, mens jernbanen løber på nordsiden gennem stationsbyerne Bjerringbro, Ulstrup og Langå. Inden Langå passerer Trækstien igen åen via en fredet jernbanebro fra 1862.

Brug oplevgudenaa.dk på din smartphone undervejs.  

Seværdigheder undervejs


Kjællinghøl

Ca. 6 km øst for Bjerringbro kan du passere Gudenåen via en imponerende træbro, Kjællinghøl-broen, der er Danmarks største bro i rundtømmer. På nordsiden af Gudenåen, modsat Trækstien findes en teltplads. 4 km mod øst ligger et middelalderligt voldsted. Læs mere om Kjællinghøl. B

Busbjerg

Fra Busbjerg, lidt vest for Ulstrup, findes en af de fineste udsigter i hele Gudenådalen. Der er adgang til fods på hele det fredede område via en afmærket natursti fra en rasteplads ved Gudenåen. Læs mere om Busbjerg

lstrup Slot

På nordsiden af åen ligger Ulstrup Slot, som er en klassisk jysk herregård fra Christian den 4.s tid. Læs mere om Ulstrup Slot.

Bjerringbro

Åbro hører til de ældste broer over Gudenåen. I 1800-tallet var her livlig trafik, da prammene lagde til, og pramfolkene besøgte Åbro kro. Åbro var hjemsted for to årlige markeder. Kroen havde et særligt ry som et af de ”fugtigste” steder ved åen. Læs mere om Åbro.

Langå

Langå er præget af beliggenheden ved Gudenå og af sin status som jernbaneknudepunkt. Den gamle rustrøde jernbanebro er et monument over jernbanens pionertid og pramfartens endeligt. Ved broen skifter Trækstien side - til Vestbredden af åen. Læs mere om de fredede broer i Langå - den rustrøde jernbanebro fra 1862 og Amtmands hoppes bro fra 1905.  

Imellem de to broer passerer Trækstien Langå Egeskov, og på den anden side af åen ligger hovedgården Løjstrup med en enestående beliggenhed på det gamle fredede voldsted fra middelalderen med voldgrave som grænser tæt til Gudenå. 

Ved Langå Marina er der i 2016 rejst en 3 meter høj jernskulptur af en pramdrager udført at kunstneren Erik Heide.

Læs evt. mere om partnerskabet bag den hævede Træksti ved Ulstrup her.