Selvbetjening og tidsbestilling

Trækstien Svostrup til Ans

Fra Svostrup til Ans via svært tilgængelig natursti, træbroer og skovvej. Ved Kongensbro passerer Trækstien Århus-Viborg landevejen

Beskrivelse af ruten

Rutens længde : Ca. 17 km.

Fra Svostrup til Kongensbro er Trækstien en natursti, der kan være meget våd og med højt græs. I Kongensbro skifter Trækstien side og fortsætter – via shelterpladsen på den anden side af åen og en stibro ophængt under vejbroen – mod Ans og Tangeværket.  

 Klik for at se kortet over strækningen Svostrup - Ans

Mellem Svostrup og Kongensbro er Trækstien natursti, der kan være meget våd og med højt græs. Man kan eventuelt gå op på landevejen til Kongensbro. Også de første 5-600 meter efter Kongensbro kan være meget våde - herefter er der træbroer, der fører dig gennem Vejerslev Skov.

Herefter fortsætter Trækstien op på en skovvej, der følger Tange Sø gennem Ormstrup Skov til Sahl Rasteplads, hvor der er adgang til Ans på den anden side af søen via Ans Bro.

Trækstiens oprindelige forløb langs bredden af Gudenåen findes på bunden af Tange Sø. Da Tange Sø blev opstemmet, var pramfarten fra Silkeborg til Randers ikke længere mulig.

Brug oplevgudenaa.dk, når du skal finde toilet, overnatning, mad, seværdigheder osv. på din smartphone undervejs. 

Seværdigheder undervejs


Svostrup Kro

Svostrup kro er en af de gamle pramdragerkroer, der fungerede som hvilesteder for pramdragerne. Svostrup kro er en firlænget bindingsværksgård, hvor du kan føle dig hensat til en svunden tid. Du kan stadig nyde både kaffe og god mad på kroen. Læs mere om Svostrup Kro.


Tvilum Klosterkirke

Nord for Svostrup Kro kan du fra Trækstien se over på Tvilum Kirke på modsatte side af Gudenåen. Det er ikke en almindelig landsbykirke, da den er bygget som klosterkirke for augustinerordenen i 1250. I middelalderen udgjorde kirken nordfløj i et firfløjet klosteranlæg. Læs mere om Tvilum kirke.

Nedenfor kirken er der i juni 2016 bygget en kanobro. 

Æ swot mand

Ca. 1 km syd for Kongensbro står den sidste "swot mand" ved Trækstien. Da prammene blev sejlet op og ned af åen, var der flere af disse pæle langs stien. De blev brugt at til få prammene rundt i åens sving ved hjælp af et kraftigt tov. Læs mere om Æ swot mand.

Kongensbro

Som Svostrup Kro er også Kongensbro Kro en gammel pramdragerkro, hvor du stadig kan nyde god mad, mens du tager et hvil. Læs mere om Kongensbro Kro.

Kongensbro har fra gammel tid været et trafikalt knudepunkt ved den store Gudenå. Den vigtige vej mellem Århus og Viborg passerede således Gudenåen ved Kongensbro. Fra gammel tid forbandt flere af Gudenåens broer store hovedfærdselsårer i Jylland. 

Ans

Ans ligger i dag smukt ved Tange Sø. I 1800-tallet blomsterede den sammen med pramfarten på Gudenåen. Her lå en af de største ladepladser langs åen. Læs mere om Ans og pramdragerkroen i Ans.

Læs mere om partnerskabsprojektet, der stod bag etableringen af hævet Træksti i Vejerslev skov.