Selvbetjening og tidsbestilling

Trækstien Svostrup til Ans

Fra Svostrup til Ans via natursti, træbroer og skovvej. Ved Kongensbro passerer Trækstien Århus-Viborg landevejen

Billede af personer som færdes på Trækstien

Beskrivelse af ruten

Rutens længde : Ca. 17 km.

Fra Svostrup til Ans er Trækstien en lettilgængelig natursti med små bænke og opholdspladser, hvor du kan spise din madpakke eller gøre et kort ophold. I Kongensbro skifter Trækstien side og fortsætter – via shelterpladsen på den anden side af åen og en stibro ophængt under vejbroen – mod Ans og Tangeværket. Du er også er velkommen til at cykle på strækningen.

Klik for at se PDF af kortet over strækningen Svostrup - Ans

Fra Ormstrup Skov til Sahl Rasteplads forløber Trækstien ad en skovvej. Ved Sahl Rasteplads er adgang til Ans på den anden side af søen via Ans Bro.

Trækstiens oprindelige forløb langs bredden af Gudenåen findes på bunden af Tange Sø. Da Tange Sø blev opstemmet, var pramfarten fra Silkeborg til Randers ikke længere mulig.

Brug oplevgudenaa.dk, når du skal finde toilet, overnatning, mad, seværdigheder osv. på din smartphone undervejs.

Parkering

Med start ved Svostrup kan du parkere ved:

  • Sminge Sø - herfra er der ca. en km gang til Svostrup
  • Med start ved Kongensbro, kan du parkere ved:
    Shelterpladsen ved Kongensbro, Truust Gade 93, 8882 Fårvang

Med start i Ans, kan du parkere ved:

  • Shelterpladsen i Ans og langs Søgade
  • Sahl Rasteplads (plads til ca. 20 biler)

Seværdigheder undervejs

Svostrup Kro

Svostrup Kro er en af de gamle pramdragerkroer, der fungerede som hvilesteder for pramdragerne. Svostrup Kro er en firlænget bindingsværksgård, hvor du kan føle dig hensat til en svunden tid. Du kan nyde både kaffe og god mad på kroen.

Læs mere om Svostrup Kro..

Tvilum Klosterkirke

Nord for Svostrup Kro kan du fra Trækstien se over på Tvilum Kirke på modsatte side af Gudenåen. Det er ikke en almindelig landsbykirke, da den er bygget som klosterkirke for augustinerordenen i 1250. I middelalderen udgjorde kirken nordfløj i et firfløjet klosteranlæg.

Læs mere om Tvilum kirke..

Nedenfor kirken er der i juni 2016 bygget en kanobro. 

Æ swot mand

Ca. 1 km syd for Kongensbro står den sidste "swot mand" ved Trækstien. Da prammene blev sejlet op og ned af åen, var der flere af disse pæle langs stien. De blev brugt at til få prammene rundt i åens sving ved hjælp af et kraftigt tov. 

Læs mere om Æ swot mand..

Kongensbro

Som Svostrup Kro er også Kongensbro Kro en gammel pramdragerkro, hvor du kan nyde god mad, mens du tager et hvil. 

Læs mere om Kongensbro Kro.

Kongensbro har fra gammel tid været et trafikalt knudepunkt ved den store Gudenå. Den vigtige vej mellem Århus og Viborg passerede således Gudenåen ved Kongensbro. Fra gammel tid forbandt flere af Gudenåens broer store hovedfærdselsårer i Jylland. 

Ans

Ans ligger i dag smukt ved Tange Sø. I 1800-tallet blomsterede den sammen med pramfarten på Gudenåen. Her lå en af de største ladepladser langs åen.

Læs mere om Ans 

Pramdragerkroen i Ans.