Selvbetjening og tidsbestilling

Sejlads og bådregistrering

Gudenåen og de mange søer giver enestående muligheder for at sejle og opleve naturen fra vandsiden. Her kan du læse om nogle af de regler, der gælder for sejlads. Derudover gælder Søfartsstyrelsen sejladsregler også for sejlads i Gudenåsystemet.

Motorbåde

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med motorbåd og sejlbåd. Alle motordrevne fartøjer, som søsættes, skal bære et gyldigt bådnummer. Bådnummer kan være et gæstenummer, som gælder i 14 dage, eller et fast nummer, som skal fornyes årligt. Kun borgere bosat i en af Gudenåkommunerne kan få fast bådnummer.

Bestil og forny bådnummer her.

Der er to offentlige isætningsstedet (slæbesteder) for motorbåde i Silkeborg Kommune; Indelukket, Åhave Allé 9C, 8600 Silkeborg og Ludvigslyst, Julsøvej, 8600 Silkeborg. Isætningsstedet ved Ludvigslyst er kun egnet til mindre fartøjer.

Læs mere om isætningssteder for motorbåde her.

Kano, kajak og robåd uden motor

På flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak, SUP og robåd uden motor. Sejlads med fartøjer uden motor kræver ikke bådnummer og registrering, hvis man sejler nord for Klostermølle. Der er flere isætningssteder for småfartøjer langs med åen. Isætningssteder er markeret i folderen om kano, kajak og robåd, som kan hentes i linkboksen.

Tømmerflåde, saunabåde og lignende

Sejlads med tømmerflåder, saunabåde, flydende terrasser og lignende fartøjer kræver altid særlig tilladelse. Find retningslinjerne for tømmerflåder og andre lignende fartøjer i linkboksen.

Udlejningssejlads i Gudenåsystemet

Gudenåen er meget brugt til rekreativ sejlads, og turismen i Gudenåsystemet er historisk set tæt knyttet til sejlads.

Alle der udlejer fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet skal være kommunalt godkendte. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes. Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages og behandles løbende. Find mere information om ordningen på Gudenåkomitéens hjemmeside. Link til hjemmesiden findes i linkboksen.

Fælleskommunal hjemmeside om sejlads 

Gudenåkomitéen står bag en hjemmeside, som samler information om sejlads i hele Gudenåsystemet. Her kan man orientere sig om reglerne for sejlads og bestille bådnummer til motorbåd. Find link til hjemmesiden i linkboksen.