Selvbetjening

Sejlads og både

Gudenåen og de mange søer giver enestående muligheder for at sejle og opleve naturen fra vandsiden

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med motorbåd og sejlbåd, og på flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak og robåd uden motor. Bestemmelserne om sejlads er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

Flere oplysninger om sejlads

Siden 1861 har Hjejlen sejlet Gudenåen og Gudenå-søerne tynd. Det er stadig muligt at sejle en tur med verdens ældste, aktive hjuldamper eller en af dens søsterbåde fra Silkeborg og til en af de mange anløbsbroer mellem Silkeborg, Himmelbjerget og Laven.
 

Når du kommer til Silkeborg med en trailer-båd, kan isætning ske i Indelukket (Åhaveallé 9C, 8600 Silkeborg). Her er et slæbested med bom, hvor det koster 100 kr. at få båden i vandet og 100 kr. for at tage den op. Her er også benzintank og en tank til toilettømning.

Ved Julsø er der et slæbested ved Ludvigslyst, som har været meget brugt. Slæbestedet indgår i kommunens søredningsplan, hvorfor der altid skal være adgang for politiet og Brand og Redning til at sætte en båd i vandet. Slæbestedet er derfor nu lukket med en pullert for isætning af større både, men der kan stadig isættes kanoer og kajakker.

Læs mere om at sætte din båd i vandet

Sejladsen på Gudenåen er reguleret i regulativerne for åen og Sejladsbekendtgørelsen.

Alle motorbåde og sejlbåde skal være markeret med et synligt registreringsnummer for at sejle lovligt på Gudenåen og søerne. Registreringsnummeret fås ved at ansøge om registrering på www.sejladspaagudenaaen.dk. Registreringen skal fornys årligt.

Andre fartøjer

Hvis du ønsker at sejle med et selv-bygget fartøj i Gudenåsystemet, kræves der særlig tilladelse. Et selvbygget fartøj kan f.eks. være en tømmerflåde, pontonbåd eller lignende. Ansøgning skal fremsendes til vand@silkeborg.dk med oplysning om det ønskede fartøj, sejladsområde og sejladsperiode. Ønsker du en permanent tilladelse til et selv-bygget fartøj, skal ansøgningen indeholder oplysning om fartøjets ønskede liggeplads. Læs mere i kommunens retningslinjer for ”Andre fartøjer”.