Selvbetjening og tidsbestilling

Sejlads og bådregistrering

Gudenåen og de mange søer giver enestående muligheder for at sejle og opleve naturen fra vandsiden. Her kan du læse om nogle af de regler, der gælder for sejlads. Derudover gælder Søfartsstyrelsens sejladsregler også for sejlads i Gudenåsystemet.

Billede af to personer som sejler i kano

Motorbåde

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med ikke-motordrevet fartøjer, motorbåd og sejlbåd. Alle motordrevne fartøjer, som søsættes, skal bære et gyldigt bådnummer. Bådnummer kan være et gæstenummer, som gælder i 14 dage, eller et fast nummer, som skal fornyes årligt. Kun borgere bosat i en af Gudenåkommunerne kan få fast bådnummer.

Bestil og forny bådnummer her.

Der er to offentlige isætningsstedet (slæbesteder) for motorbåde i Silkeborg Kommune; Indelukket, Åhave Allé 9C, 8600 Silkeborg og Ludvigslyst, Julsøvej, 8600 Silkeborg. Isætningsstedet ved Ludvigslyst er kun egnet til mindre fartøjer.

Find information om isætningssteder for motorbåde her

Find folder om motorbådssejlads i dette link eller via linkboksen til højre. Folderen er i PDF format, som ikke gjort tilgængelig i henhold til loven om Webtilgængelighed, da der er tale om kortmateriale. Har du spørgsmål til dokumentets indhold, er du velkommen ti at kontakte Team Vandløb, Teknik- og Miljøafdelingen på telefon 8970 1423.

Kano, kajak og robåd uden motor

På flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak, SUP og robåd uden motor. Sejlads med fartøjer uden motor kræver ikke bådnummer og registrering, hvis man sejler nord for Klostermølle. Der er flere isætningssteder for småfartøjer langs med åen. Isætningssteder er markeret i folderen om kano, kajak og robåd.

Find folderen om sejlads i kano, kajak og robåd i dette link eller via linkboksen til højre. Folderen er i PDF format, som ikke gjort tilgængelig i henhold til loven om Webtilgængelighed, da der er tale om kortmateriale. Har du spørgsmål til dokumentets indhold, er du velkommen ti at kontakte Team Vandløb, Teknik- og Miljøafdelingen på telefon 8970 1423.

Tømmerflåde, saunabåde og lignende

Sejlads med tømmerflåder, saunabåde, flydende terrasser og lignende fartøjer kræver altid særlig tilladelse.

Find retningslinjerne for tømmerflåder og andre lignende i dette link eller via linkboksen til højre. Dokumentet er i PDF format, som ikke gjort tilgængelig i henhold til loven om Webtilgængelighed, da der er tale om ældre materiale. Har du spørgsmål til dokumentets indhold, er du velkommen ti at kontakte Team Vandløb, Teknik- og Miljøafdelingen på telefon 8970 1423.

Udlejningssejlads i Gudenåsystemet

Gudenåen er meget brugt til rekreativ sejlads, og turismen i Gudenåsystemet er historisk set tæt knyttet til sejlads.

Alle der udlejer fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet skal være kommunalt godkendte. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes. Ansøgning om at blive fartøjsudlejer modtages og behandles løbende. Find mere information om ordningen på Gudenåkomitéens hjemmeside.

Find Gudenåkomiteens hjemmeside i dette link eller via linkboksen til højre.

Fælleskommunal hjemmeside om sejlads 

Gudenåkomitéen står bag en hjemmeside, som samler information om sejlads i hele Gudenåsystemet. Her kan man orientere sig om reglerne for sejlads og bestille bådnummer til motorbåd.

Find sejladshjemmesiden "SejladsPaaGudenaaen" i dette link eller via linkboksen.