Selvbetjening og tidsbestilling

Udlejningssejlads i Gudenåsystemet

Her kan du læse mere om ordningen for udlejning af fartøjer i Gudenåsystemet, og om hvordan du kommer i gang med udlejning.

Ordning for udlejning af fartøjer

Gudenåen forbindes af langt de fleste med rekreativ sejlads, og turismen i Gudenåsystemet er historisk set tæt knyttet til sejlads. 

Har du lyst til at udleje fartøjer i Gudenåsystemet?

Besøg Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet ”udlejningssejlads” for at finde det materiale, du skal udfylde for at komme i gang.  Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen.

Ordningen i korte træk
For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet skal man være kommunalt godkendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejningssejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes. En koncession koster 300 kr. årligt. 

Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages og behandles løbende.

Der er ikke noget loft på hvor mange koncessioner, der kan ansøges om. På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed dog loft over hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Dette reguleres elektronisk. 

Som udgangspunkt er der ikke regler om, hvilke fartøjstyper, der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder.

Yderligere information
Du kan finde flere oplysninger om udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet på
 Gudenåkomitéens hjemmeside