Selvbetjening og tidsbestilling

Bæredygtig skovdrift

Silkeborg Kommunes skove bliver drevet efter bæredygtige principper.

billede af tømmer

Naturskove giver mere liv

De kommunale skove i Silkeborg Kommune drives bæredygtigt for at forbedre både rekreative værdier og naturværdier.

Vi styrker skovene ved forskellige former for skovdrift fx urørt naturskov eller skov med naturnær drift. Her går naturen sin gang, og skovene passer stort set sig selv. Væltede og døde træer får lov at ligge og rådne til stor gavn for fugle, svampe, insekter og mikroorganismer. Denne form for skovdrift giver et mere varieret dyre- og planteliv til glæde for mange skovgæster.

Skovene er certificerede

Silkeborg Kommunes skove er certificerede efter de to ordninger PEFC og FSC.

Certificeringen betyder, at vi har et bæredygtigt skovbrug. Driften af skovene skal være naturnær og ske på grundlag af konkrete målsætninger for de enkelte skove. Målsætningerne omfatter både naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og rekreative interesser i skoven.

Links

Læs mere om PEFC ordningen

Læs mere om FSC ordningen

Se kommunens beviser:

PEFC-bevis

FSC-certifikat

Se resumé af Silkeborg Kommunes FSC evaluering 2016