Selvbetjening og tidsbestilling

Tilskud til skovrejsning i oplandet til Gudenåen

Silkeborg Kommune har valgt at bevillige 200.000 kroner i år og samme beløb i 2020 og 2021 for at støtte træplantning i oplandet til Gudenåen.

Tanghus Bæk

Du kan søge om tilskud, hvis du:

 • Planter træer på et areal på mindst ½ hektar og maksimalt 2 hektar
 • Planter træer, der hører hjemme i området og er egnet til lokaliteten
 • Planter minimum 4.000 planter pr. hektar
 • Planter mindre end 500 meter fra Gudenåen eller et tilløb til Gudenåen
 • Planter på arealer, der ikke tidligere har været skov eller krat
 • Undgår at bruge pesticider og at gødske

Dit projekt skal naturligvis overholde gældende lovgivning og regler.

Vi giver ikke tilskud til arealer:

 • Der er § 3 natur
 • Hvor skovrejsning er uønsket
 • Der hører under NATURA 2000  
 • På våde områder, hvor nyplantede træer ikke kan overleve
 • Der er omfattet af andre plan- eller lovgivningsmæssige restriktioner

Hvordan gør du?

Hvis du er interesseret, kan du søge om tilskud på vand@silkeborg.dk. Vi skal have din ansøgning senest 1. september 2019.

Du skal beskrive dit projekt, angive matrikelnummer og huske at sende et kort over området med. Du kan få følgende tilskud:

 • 28.000 kroner pr. hektar til at plante løvskov og skovbryn
 • 15 kroner pr. meter til kulturhegn

Servitut om bevarelse af beplantning tinglyses i forbindelse med udbetaling af tilskud.

Kvalificerede ansøgninger i 2019 forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Åge Ebbesen på tlf. 8970 1523, e-mail: aae@silkeborg.dk eller

Kristian Nielsen på tlf. 8970 1516, e-mail: krni@silkeborg.dk