Selvbetjening og tidsbestilling

Broer, bolværker og terrænregulering

Bådbroer er især dominerende ved søer og åer i Silkeborg og i Sejs-Svejbæk. Etablering og ændring af bådebroer, bolværk og andre anlæg i vandløb og søer kræver tilladelse fra kommunen.

Terrænregulering (pålægning af sand og jord) kan være med til at beskytte grunde ned til vandløb og søer mod oversvømmelse. Terrænregulering inden for sø- og åbeskyttelseslinjerne kræver tilladelse fra kommunen.

Bådebroer er enten private, kommunale, statslige eller tilhører et bådlaug. Som udgangspunkt kan grundejere med søgrund ved Silkeborg Langsø og Gudenåen syd for Silkeborg få tilladelse til at opføre én bådbro pr. matrikel. I visse områder kan der også opnås tilladelse til at etablere skrånende stenbolværk.

Find ansøgningsskema til bådebroer og bolværk i den grønne boks til højre. 

Terrænregulering i sø- og åbeskyttelseszonen kræver altid dispensation, hvis der påføres mere end 10 cm jord. Ansøg ved at sende en e-mail med beskrivelse til natur@silkeborg.dk. 

Silkeborg Kommune har vedtaget Retningslinjer for bådebroer, bolværk og andre anlæg i vandløb og søer samt Retningslinjer til terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjer. Retningslinjerne  angiver den praksis, som er gældende i Silkeborg Kommune. Retningslinjerne kan også hentes i boksen til højre.