Selvbetjening og tidsbestilling

Broer, bolværker og terrænregulering

Ønsker du at etablere eller ændre en bådebro, bolværk eller andet anlæg i vand, eller terrænregulere i sø- og åbeskyttelseszonen, kræver det tilladelse fra kommunen.

Både lagt til ved bådeplads

Bådebroer er enten private, kommunale, statslige eller tilhører et bådlaug. Som udgangspunkt kan grundejere med søgrund ved Silkeborg Langsø og Gudenåen syd for Silkeborg få tilladelse til at opføre én bådbro pr. matrikel. I visse områder kan der også opnås tilladelse til at etablere skrånende stenbolværk.

Ansøg om bådebroer, bolværk eller andet anlæg i vand

Læs retningslinjerne inden du søger. Du kan finde link til retningslinjerne i boksen til højre. 

Du finder en ansøgningsblanket til etablering af bådebroer, bolværk og andet anlæg i vand, i den grønne boks på denne side eller via linket herunder. 

Ansøgning om bådebro, bolværk eller andet anlæg i vand (NemID)

Ansøg om terrænregulering i sø- og åbeskyttelseszone

Terrænregulering i sø- og åbeskyttelseszonen kræver altid dispensation, hvis der påføres mere end 10 cm jord. Læs retningslinjerne inden du søger. Du kan finde link til retningslinjerne i boksen til højre. 

Ansøg ved at sende en e-mail med beskrivelse til natur@silkeborg.dk.