Selvbetjening og tidsbestilling

Broer, bolværker og andre anlæg ved vand

Bådbroer er især dominerende ved søer og åer i Silkeborg og i Sejs-Svejbæk. Etablering og ændring af bådebroer, bolværk og andre anlæg i vand samt regulering af terræn ned til sø og å kræver tilladelse fra kommunen.

Bådebroer er enten private, kommunale, statslige eller tilhører et bådlaug. Etablering og ændring af bådebroer, bolværk og andre anlæg i vand samt regulering af terræn ned til sø og å kræver tilladelse fra kommunen. 

Som udgangspunkt kan grundejere med søgrund ved Silkeborg Langsø og Gudenåen syd for Silkeborg få tilladelse til at opføre én bådbro pr. matrikel. I visse områder kan der også opnås tilladelse til at etablere skrånende stenbolværk. Find link til ansøgningskema i selvbetjeningsmenuen på denne side.

Kommunen har vedtaget retningslinjer for bådebro, bolværk og andre anlæg i vandløb og søer samt til regulering af terræn ved sø og å . Retningslinjerne  angiver den praksis som er gældende i Silkeborg Kommune. Retningslinjerne kan hentes i boksen til højre.