Selvbetjening og tidsbestilling

2 meter bræmmer langs vandløb og søer

Der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs næsten alle åbne vandløb, søer og vandhuller. Som bredejer til et vandløb eller en sø, er man selv ansvarlig for, at der er de lovpligtige 2 meter bræmmer.

Her er pløjet for tæt på vandløbet. Der mangler ca. 1 m af vandløbsbræmmen

I et to meter bredt bælte langs vandløb og søer må der ikke dyrkes, jordbehandles, plantes, terrænreguleres og hegnes.

Bestemmelsen om 2 meter bræmmer står i vandløbsloven. Den gælder for alle vandløb, som er naturlige eller  højt målsatte. Der skal også være 2 meter bræmmer ved søer og vandhuller over 100 m2. Der er ingen mulighed dispensation fra 2 meter bræmmerne.

Højt målsatte vandløb er vandløb, der har fiskevandsmålsætning. Det vil sige vandløb, hvor der kan leve fisk. Når vandplanerne  vedtages, skal der være 2 meter bræmmer om de vandløb der minimum har miljømålet god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale.

Ved langt de fleste åbne vandløb er du ikke i tvivl om, at der er tale om et vandløb, som skal have 2 meter bræmmer.

På kortet nedenfor kan du se, hvilke vandløb og søer, der er omfattet af bræmmer. Kortet er vejledende og det er altid lovens ord der gælder. Er du i tvivl om et vandløb er omfattet af bræmmer, kan du kontakt Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø.