Selvbetjening og tidsbestilling

Vandingssteder til kreaturer

Vandingssteder til kreaturer skal laves så vandløbet ikke ødelægges.

Ko i bæk

Vandingssteder til husdyr skal være indrettet så brinkerne ikke trampes i stykker. Hvis brinkerne trampes i stykker skylles sand, jord og næringsstoffer ud vandløbet som vist på billedet ovenfor.

Den bedste løsning er at sætte en mulepumpe op men vandingssteder kan også laves så dyrene kan komme tæt på vandløbet uden at træde ud i det. Et korrekt indrettet vandingssted ses på billedet nedenfor.

Korrekt indrettet vandingssted