Selvbetjening og tidsbestilling

Vandhandleplan

Byrådet i Silkeborg Kommune har 28. september 2015 vedtaget en vandhandleplan, der beskriver hvordan kommunen planlægger at gennemføre indsatserne i vandplanen.

Vandhandleplanen er udarbejdet på baggrund af statens vandplaner, der detaljeret beskriver, hvilke indsatser kommunen er ansvarlig for at gennemføre inden udgangen af 2015.

Silkeborg Kommune er omfattet af statens vandplaner for hovedvandoplandene 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.7 Århus Bugt. I vandhandleplanen er angivet, hvordan og hvornår vandplanernes indsatsprogram planlægges gennemført lokalt, og der er angivet en prioritering af indsatsen. 

Se vandhandleplanen (pdf)