Selvbetjening og tidsbestilling

Vandplanindsatser

Silkeborg Kommune gennemfører, i kraft af vandplanerne, en række projekter i og ved vandløb for at forbedre af vandkvaliteten. Projekterne omfatter etablering af vådområder, fjernelse af spærringer i vandløb, restaurering af vandløb og genåbning af rørlagte vandløb.

Afsluttede projekter:

Genåbning af to rørlagte strækninger i Bjørnholt Bæk

Restaurering af strækning i Tange Å

Nyt forløb af Levring Bæk (genåbning)

Fjernelse af spærringer og restaurering i Naderup Bæk og vandløb øst for Ans By

Fjernelse af spærringer i Mausing Møllebæk

Restaurering af Dalsgård Bæk

Fjernelse af spærring ved Kærsholm Mølle i Tange Å

Genåbning af Nørbæk ved Gjern

Forundersøgelser:

Alling Å

Gjern Å

Tange Å-systemet

Tilløb til Tange Sø

Tilløb til Lyngbygårds Å

Grænsevandløb Viborg

Linå-systemet

Salten Å-systemet

Mølbæk

Lemming

Svejbæk m. fl.

 

Projekter under landdistriktsprogrammet støttes af den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Projekter under fiskeriudviklingsprogrammet støttes fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.