Selvbetjening og tidsbestilling

Anmeld uheld og tilskadekomst

Hvis du mener, at kommunen kan være ansvarlig for, at du er kommet til skade ved f.eks. fald eller uheld på kommunens arealer, veje eller fortove, er du velkommen til at udfylde vores anmeldelsesformular eller kontakte kommunens forsikringsafdeling.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Staben Ejendomme, Forsikringsteamet, i forbindelse med behandling af din ansvarsskade.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger) samt art artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemerne Sitecore, Insubiz og evt. Prisme.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger kan blive videregivet til vores ansvarsforsikring Codan, såfremt vi vurderer det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Ret til indsigt i personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan evt. læse mere her: databeskyttelse.silkeborg.dk

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Klagemuligheder:

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi vurdere og behandle dit krav.

 

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Anmeldelse af ansvarsskade
Indtast skadelidtes navn
*
Indtast skadelidtes CPR
*
*
*
Indtast skadeslidtes by
*
Beskriv uheldet udførligt, så hændelsesforløbet klart fremgår. Ved skade på fortov som følge af niveauforskel, skal niveauforskellen oplyses i cm.
*
Er skadelidte myndig?


Hvis der svares nej, skal værges navn og adresse oplyses
*
Indtast adresse, postnummer og by
Er skadelidte momsregistreret

*
Hvor skete skaden?
Indtast adresse, postnummer og by
*
Vælg dato hvor skaden skete
*
Indtast tidspunkt hvor skaden skete
*
Personskade
Er skadelidte dækket af en syge- eller ulykkesforsikring

Tingskade
Hvilke ting er beskadiget? Bygning, bil, tøj osv. Husk at anmelde skaden til din egen tingskadesforsikring idet, den går forud for en ansvarsforsikring.
Indtast navnet på skadelidtes forsikringsselskab
Kontaktoplysninger. Hvem kan Silkeborg Kommune kontakte, hvis vi har brug for flere informationer?
*
Indtast adresse, postnummer og by
*
*
Mailfeltet skal udfyldes, så vi kan sende dig en kvittering. Har du ikke en mail, kan du skrive forsikring@silkeborg.dk. Det har ingen betydning for din anmeldelse.
*
Billeddokumentation