Selvbetjening og tidsbestilling

En forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan f.eks. være idræt, spejder, politiske og andre aktiviteter. For at blive godkendt skal foreningens vedtægter kunne opfylde nedennævnte punkter:  

 • have formuleret et formål
 • være hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • være demokratisk opbygget
 • foreningen må ikke oprettes og drives i kommercielt øjemed. Eventuelle overskud der opstår gennem deltagerbetaling skal tilfalde foreningen og anvendes indenfor folkeoplysningslovens område
 • indeholde bestemmelser om valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • oplysninger om regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • indeholde bestemmelser om medlemskab
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • indeholde bestemmelser om tegningsret for foreningen
 • indeholde bestemmelser for vedtægtsændringer
 • indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør 

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med ansøgning om godkendelse som foreningen under folkeoplysningsloven. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger), databeskyttelsesloven og folkeoplysningsloven.

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via ovenstående formular. Oplysninger som kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail m.v.) kategoriseres som ”almindelige personoplysninger”.

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook. Du kan på denne hjemmeside finde de nævnte systemer databeskyttelse.silkeborg.dk. Heraf vil samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:


Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:


Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Dine rettigheder:


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan evt. læse mere her: databeskyttelse.silkeborg.dk

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)


Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver Loa Skau Björnsson, E-mail: dpo@silkeborg.dk


Klagemuligheder


Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Foreningen
Skriv navnet på foreningen.
*
Skriv adresse, postnummer og by.
*
Skriv foreningens e-mail adresse.
*
Skriv foreningens formål som angivet i vedtægten.
*
Skriv hvilke aktiviteter foreningen har og planlægger at tilbyde.
*
Bestyrelsens sammensætning
Skriv navnet på foreningens formand.
*
Skriv mobil (eller andet telefonnummer) til foreningens formand.
*
Skriv formandens e-mail adresse.
*
Skriv navnet på foreningens kasserer.
*
Skriv mobil (eller andet telefonnummer) til foreningens kasserer.
*
Skriv kassererens e-mail adresse.
*
Skriv navet på foreningens bestyrelsesmedlem.
*
Skriv navet på foreningens bestyrelsesmedlem.
*
Skriv navet på foreningens bestyrelsesmedlem.
*
Skriv hvilke bestyrelsesmedlemmer, der har tegningsret for foreningen som angivet i vedtægter.
*
Regnskab og revision
Skriv hvilken regnskabsperiode foreningen har - f.eks. 1.1 til 31.12.
*
Foreningens regnskab revideres af:

Vælg hvem regnskabet revideres af.
*
Vedhæft fil
Vedhæft udkast til vedtægter. Vi anbefaler, at vi godkender et udkast til jeres vedtægter, inden I holder stiftende generalforsamling.
Vedhæft foreningens godkendte og underskrevne vedtægter.
Af referatet skal det fremgå hvor mange medlemmer, der har deltaget i generalforsamlingen.
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*