Selvbetjening og tidsbestilling

Søg om uddannelses- og kursustilskud

Idrætsforeninger og spejdere kan søge om uddannelses- og kursustilskud.

Silkeborg Kommunes uddannelses- og kursuspulje giver tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper.

Ansøgningsfristen er hvert år 1. november. Tilskuddet udbetales én gang årligt derefter.

For ansøgende idrætsforeninger gælder det, at man skal være medlem af et landsdækkende idrætsforbund – enten Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller DGI.
For ansøgende spejdergrupper gælder det, at man skal tilhøre et af de følgende korps eller forbund:

  • Det Danske Spejderkorps (DDS)
  • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF)
  • KFUM-Spejderne
  • Adventistspejderne
  • De Grønne Pigespejdere

 

Der ydes tilskud et tilskud på en procentvis andel af kursusafgiften dog maksimalt 1000 kroner per kursus/deltager af udgifterne til uddannelse af egne, ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner.
Der ydes ikke tilskud til befordring og ophold.
Puljen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser.
For mere information om uddannelses- og kursuspuljen:

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper

 

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med din ansøgning om tilskud fra uddannelses- og kursuspuljen.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemerne Outlook, Prisme, GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi forventer ikke, at dine oplysninger videregives.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. 

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Din forening kan søge om uddannelses- og kursustilskud

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Oplysninger
Skriv navnet på den forening, der søges af.
*
Ansøgningen skal indsendes af foreningens kasserer eller formand. Angiv navnet i feltet.
*
Angiv formand/kasserers e-mail.
*
Angiv formand/kasserers telefonnummer.
*
Angiv foreningens CVR nr.
*
Kursustype
*
Beskrivelse af uddannelse/kursus
Angiv kursets navn.
*
Angiv adressen for kursets afholdelse.
*
Angiv dato(er) for kursets afvikling.
*
Vedhæft kopi af kursusbeskrivelsen enten som pdf, word, excel.
*
Kursusdeltagere på samme kursus
Angiv antallet af deltagere på samme kursus.
*
Angiv hver enkelt deltagers fulde navn.
*
Vedhæft faktura på kursusafgift.
*
Send
Vedhæft faktura enten som pdf, word, excel.
*
Erklæring om indhentelse af børneattest, da udbetaling af tilskud er betinget af, foreningen erklarer at overholde loven om Børneattest
Foreningen erklærer, at der indhentes børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse personale m.v.
*
Jeg tjekker, at jeg modtager en kvittering, når jeg har trykket send
Den kvittering, du modtager, er din sikkerhed for, at ansøgningen er gennemført og sendt til Kultur- og Fritidsadelingen.
*
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*