Selvbetjening og tidsbestilling

Ansøgning om bådplads

Hvis du gerne vil skrives op på venteliste til en bådplads, så udfyld felterne nedenfor.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Silkeborg Kommune, Ejendomme, i forbindelse med udlejning af bådpladser.
Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og personnummer. Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via nedenstående formular.
Dine oplysninger vil blive behandlet i Planbook, GO, Prisme og Sitecore.
Du kan på denne hjemmeside finde de nævnte systemer databeskyttelse.silkeborg.dk. Heraf vil samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune, vi videregiver dine personoplysninger til vores dataleverandører, Unik System Design A/S, Logicmedia og NETS A/S.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Klagemuligheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Silkeborg Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Bemærk, alle dine oplysninger bliver krypteret.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Kontaktoplysninger
Skriv dit fulde navn
*
Skriv din fulde adresse (Gadenavn, nr., side, evt. c/o adresse på linje 2)
*
Skriv dit postnummer
*
Skriv den by, der svarer til dit postnummer
*
Skriv dit tlf. nr. (Det nummer du nemmest træffes på)
*
Skriv din email
*
Skriv dit cpr. nummer
*
Bådens størrelse er/ påtænkes at blive
Skriv bredden på din båd
*
Skriv dybden på din båd
*
Skriv længden i cm
*
Skriv højden i cm
*
Søg om bådplads
Bådpladser

Sæt flueben der, hvor du ønsker at søge om bådplads
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*