Selvbetjening og tidsbestilling

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Du kan bruge formularen nedenfor til at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Hvis du ikke selv ejer den ejendom, som du søger tilladelse til, så skal vi have ejerens underskrift.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik- og miljøafdelingen i forbindelse med behandling af din ansøgning om landzonetilladelse.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemet GetOrganized.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi forventer ikke, at dine oplysninger videregives.

Ret til indsigt i personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan evt. læse mere her: databeskyttelse.silkeborg.dk

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Klagemuligheder:

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Angiv hvor på ejendommen, arealer, længder, højder osv.
*
Upload foto af forholdene. Udskriv kort eller tegninger til pdf eller lignende.
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*