Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Ansøgning om grundbeløb eller aktivitetstilskud

Søg om støtte til aktiviteter og tilbud i 2021, der retter sig mod ældre, efter Servicelovens §79.

Ansøgningsskemaet er opdelt i:

  1. Generelle oplysninger om foreningen/ansøger - skal udfyldes af alle.
  2. Grundbeløb: Til ordinære aktiviteter for foreningens egne medlemmer.
  3. Aktivitetsbeløb: Skal kun udfyldes, hvis der søges om aktivitetstilskud. Hvis der kun søges om grundbeløb, skal afsnittet vedr. aktivitetsbeløb ikke udfyldes.

Se mere om, hvem der kan søge de to tilskud i boksen "Vejledning til ansøgning".

Ansøgningsfrist:

11. november 2020.

Øvrige oplysninger:

Ansøgningsskemaet er til aktiviteter for 2021. Udbetaling finder sted i januar måned 2021.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i forbindelse med ansøgning om tilskud til foreningen.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Dine oplysninger vil blive behandlet i GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Oplysninger om foreningen
Skriv det fulde navn.
*
CVR nr. SKAL udfyldes ellers kan der ikke overføres støttebeløb til foreningens NEM-konto.
*
Angiv navnet på foreningens kontaktperson.
*
Angiv kontaktpersonens fulde adresse (Gadenavn, nr., side, evt.)
*
Angiv postnummer.
*
Angiv den by, der svarer til postnummeret.
*
Angiv kontaktpersonens telefonnummer (Brug ikke mellemrum).
*
Angiv kontaktpersonens email.
*
Kortfattet beskrivelse af foreningens frivillige, sociale arbejde (formål og målgruppe). Max 800 anslag, teksten kan kopieres ind.
*
Vedlæg foreningens seneste afsluttede regnskab.
*
Grundbeløb
Vi søger om grundbeløb

Angiv, om I søger om grundbeløb.
*
Aktivitetstilskud
Vi søger om aktivitetstilskud

Angiv, om I søger om aktivitetstilskud. Hvis ja, skal I udfylde beskrivelse af aktiviteten nedenfor.
*
Beskrivelse af aktivitet

Ansøgning om aktivitetstilskud vil blive vurderet ud fra målgruppen (beboere på plejecentre og andre relativt sårbare ældre) og tilgængeligheden (foranstaltninger, der sikrer eller fremmer, at aktiviteten er åben og tilgængelig for målgruppen).

Beskrivelse af den/de aktiviteter, der søges tilskud til (Beskrivelse kan evt. vedlægges som bilag)
Beskriv målgruppen.
Hvor ofte har I aktiviteten? (Ugentligt, månedligt, årligt e.lign)
Hvor mange forventer I, der deltager i aktiviteten? Herunder hvor mange der gennemsnitligt plejer at deltage.
Hvilke foranstaltninger sikrer eller fremmer, at aktiviteten er åben og tilgængelig for målgruppen.
Angiv et specificeret budget. Vedhæft eventuelt nedenfor.
Angiv det beløb, der søges om.
Angiv om der er søgt og bevilget andre tilskud fra Silkeborg Kommune.
Upload bilag til beskrivelse af aktiviteterne.
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*