Selvbetjening og tidsbestilling

Ansøgning om landzonetilladelse

Du kan bruge formularen nedenfor til at ansøge om landzonetilladelse.

Du kan forvente en afgørelse indenfor 3-6 måneder afhængig af sagens kompleksitet. Vi kontakter dig, hvis vi mangler yderligere oplysninger.

Når vi har truffet en afgørelse, er der en klagefrist på 4 uger. Herefter kan tilladelsen udnyttes medmindre, det ansøgte kræver andre tilladelser f.eks. en byggetilladelse.
Hvis det ansøgte kræver en byggetilladelse, skal du indsende en selvstændig ansøgning herom via denne side. 

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik- og miljøafdelingen i forbindelse med behandling af din ansøgning om landzonetilladelse.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemet GetOrganized.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi forventer ikke, at dine oplysninger videregives.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. 

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Angiv hvor på ejendommen, arealer, længder, højder osv. Er du ikke ejer af ejendommen, der søges på, skal fuldmagt fra ejeren medsendes.
*
Upload foto af forholdene. Udskriv kort eller tegninger til pdf eller lignende.
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*