Selvbetjening og tidsbestilling

§18 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020

Søg om støtte i 2020 til frivilligt socialt arbejde i organisationer og foreninger efter Servicelovens §18.

Alle felter i skemaet skal udfyldes, undlad venligst at henvise til bilag og vedtægter.

Ansøgningsskemaet vedrører generelle oplysninger om organisationen/foreningen og konkrete oplysninger om hvilket frivillighedsprojekt, der søges støtte til. 

Frist for at søge om støtte er 1. oktober 2019, kl. 12.

Når ansøgningen sendes kommer der en automatisk kvittering for modtagelse til den e-mail, der angives i selve skemaet længere nede på siden.

Alle ansøgere får svar inden årets udgang.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i staben, Socialafdelingen i forbindelse med i forbindelse med ansøgning om Frivilligmidler.
Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Dine oplysninger vil blive behandlet i GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående

Hvis foreningen har modtaget §18 midler fra Silkeborg Kommune i 2019, skal beløbet angives her.

Sæt kryds i feltet
*
Oplysninger om foreningen
Skriv dit fulde navn
*
CVR nr. SKAL udfyldes ellers kan der ikke overføres støttebeløb til foreningens NEM-konto.
*
Angiv navnet på foreningens kontaktperson.
*
Angiv kontaktpersonens fulde adresse (Gadenavn, nr., side, evt. c/o adresse på linie 2)
*
Angiv postnummer.
*
Angiv den by, der svarer til postnummeret.
*
Angiv det tlf.nr. kontaktpersonen nemmest kan træffes på. Brug ikke mellemrum.
*
Angiv kontaktpersonens email.
*
Kortfattet beskrivelse af foreningens frivillige, sociale arbejde (formål og målgruppe). Max 800 anslag, teksten kan kopieres ind.
*
Projektets målgruppe
Angiv hvor mange borgere der forventes at få gavn af den aktivitet eller det projekt, der søges støtte til.
*
Angiv hvilken aldersgruppe aktiviteten/projektet er rettet mod.
*
Angiv hvor mange i målgruppen for projektet, der har bopæl i Silkeborg Kommune.
*
Angiv hvor mange frivillige hjælpere, der er tilknyttet aktiviteten/projektet.
*
Børneattester - Hvis der er kontakt til børn under 15 år SKAL organisationen have lovpligtige børneattester på medarbejderne
Alle medarbejdere har børneattester


Angiv hvorvidt medarbejdere har børneattester. Hvis ikke det er relevant i forhold til målgruppen, så angiv, at der ikke er kontakt til børn under 15 år.
*
Beskrivelse af det projekt der søges støtte til
Angiv det beløb, der søges om til projektet/aktiviteten.
*
Giv en kort beskrivelse af aktiviteten/projektet, der søges støtte til samt, hvad de søgte midler skal dække. Max 2000 anslag, teksten kan kopieres ind.
*
Er der søgt om tilskud fra andre

Angiv hvorvidt foreningen har søgt om tilskud fra andre til projektet.
*
Udfyldes kun, hvis der er søgt midler fra andre. Angiv hvor der er søgt midler og hvilket beløb, der er søgt.
Hvis foreningen har modtaget §18 midler fra Silkeborg Kommune i 2019, skal beløbet angives her.
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*