Selvbetjening og tidsbestilling

Søg om tilskud til leje af forsamlingshus

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver lokaletilskud til foreningers leje af forsamlingshusene med 75 % af lejebeløbet efter følgende regler:

  • Arrangementet må ikke være kommercielt, privat eller med spiritusbevilling
  • Arrangementet må ikke være af selskabelig karakter (f.eks. fællesspisning o.l.)
  • Ved offentlige arrangementer må der ikke opkræves entre
  • Arrangementets hovedformål må ikke være spil, lotteri eller lignende
  • Øveaftener til dilettantforestillinger (dog ikke forestillingsdato) maks. tilskud på 75 % af 8.000 kr. pr. forestilling, det vil sige tilskud på højest 6.000 kr.
  • Til øveaftener i folkedans, squaredance og linedance ydes tilskud med 75 % for maks. 20 øveaftener årligt
Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Ansøger
Skriv hvilket forsamlingshus arrangementet blev holdt i
*
Skriv forsamlingshusets CVR-nummer
*
Skriv navnet på formand eller anden ansvarlig
*
Skriv kontaktpersonens e-mail
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv navnet på den forening, der har lejet forsamlingshuset
*
Skriv CVR-nummeret på den forening, der har lejet forsamlingshuset
*
Øveaftener dilettant
Skriv navnet på den forestilling, der øves til
Skriv forestillingsdatoerne
Skriv datoerne for alle øveaftener, der søges tilskud til og som er afholdt i forsamlingshuset
Skriv samlet beløb for leje af alle øvedatoer
Skriv det forventede tilskud til leje
Øveaftener folkedans
Skriv datoerne for alle øveaftener, der søges tilskud til og som er afholdt i forsamlingshuset
Skriv hvor mange øvedatoer, der har været
Skriv samlet beløb for leje alle øvedatoer
Skriv det forventede tilskud til leje
Øvrige aktiviteter
Beskriv aktiviteten