Selvbetjening og tidsbestilling

Søg om tilskud til leje af forsamlingshus

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget giver lokaletilskud til foreningers leje af forsamlingshusene med 75 % af lejebeløbet efter følgende regler:

  • Arrangementet må ikke være kommercielt, privat eller med spiritusbevilling
  • Arrangementet må ikke være af selskabelig karakter (f.eks. fællesspisning o.l.)
  • Ved offentlige arrangementer må der ikke opkræves entre
  • Arrangementets hovedformål må ikke være spil, lotteri eller lignende
  • Øveaftener til dilettantforestillinger (dog ikke forestillingsdato) maks. tilskud på 75 % af 8.000 kr. pr. forestilling, det vil sige tilskud på højest 6.000 kr.
  • Til øveaftener i folkedans, squaredance og linedance ydes tilskud med 75 % for maks. 20 øveaftener årligt
Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Ansøger
Skriv hvilket forsamlingshus arrangementet blev holdt i
*
Skriv forsamlingshusets CVR-nummer
*
Skriv navnet på formand eller anden ansvarlig
*
Skriv kontaktpersonens e-mail
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv navnet på den forening, der har lejet forsamlingshuset
*
Skriv CVR-nummeret på den forening, der har lejet forsamlingshuset
*
Øveaftener dilettant
Skriv navnet på den forestilling, der øves til
Skriv forestillingsdatoerne
Skriv datoerne for alle øveaftener, der søges tilskud til og som er afholdt i forsamlingshuset
Skriv samlet beløb for leje af alle øvedatoer
Skriv det forventede tilskud til leje
Øveaftener folkedans
Skriv datoerne for alle øveaftener, der søges tilskud til og som er afholdt i forsamlingshuset
Skriv hvor mange øvedatoer, der har været
Skriv samlet beløb for leje alle øvedatoer
Skriv det forventede tilskud til leje
Øvrige aktiviteter
Beskriv aktiviteten
Skriv dato for arrangementet
Skriv prisen for leje af forsamlingshuset
Skriv det forventede tilskud til leje
Vedhæft fil
Vedhæft eventuelt filer med yderligere oplysninger
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*