Selvbetjening og tidsbestilling

Besøg på Høgdal

Vil du gerne sende en forespørgsel om et besøg på Høgdal, så udfyld felterne nedenfor.

Silkeborg Kommune behandler dine personlige oplysninger.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Mette Mejlsted Lundsgaard, (DPO), Jurist 
Mobil: 25 47 55 48 
E-mail: dpo@silkeborg.dk

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk og om databeskyttelse i Silkeborg Kommune på kommunens hjemmeside databeskyttelse.silkeborg.dk.

Klagemuligheder

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Arrangør
Skriv foreningens, borgerens, virksomhedens, skolens eller institutionens navn
*
Kommunal institution ved Silkeborg Kommune?

Sæt flueben i "Ja", hvis arrangøren er en kommunal institution i Silkeborg Kommune, og sæt flueben i "Nej", hvis det ikke er
*
Skriv foreningens, borgerens, virksomhedens, skolens eller institutionens adresse
*
Skriv arrangørens postnummer
*
Skriv den by, der svarer til arrangørens postnummer
*
Skriv foreningens/virksomhedens CVR nummer, eller arrangørens EAN nummer (hvis det er en anden kommune end Silkeborg). Skriv kun CPR nummer, hvis du er privatperson
*
Skriv det interne kontonummer og den bærer, som skal betale for besøget, hvis arrangøren er en kommunal institution i Silkeborg Kommune
Kontaktperson
Skriv navnet på den person, vi kan kontakte om arrangementet
*
Skriv kontaktpersonens mobilnummer
*
Skriv kontaktpersonens email
*
Tidspunkt
Skriv den dato, I gerne vil besøge Høgdal
*
Skriv det tidspunkt I forventer at ankomme på Høgdal
*
Skriv her hvilke andre datoer, I kan komme, hvis den første dato er optaget
Jer som besøgsgruppe
Skriv hvor mange personer I kommer. (Max. 56 skoleelever og max. 40 børnehavebørn)
*
Beskriv om jeres gruppe er pensionister, store børnehavebørn, specialklasse, historisk forening etc.
*
Skriv om der er særlige hensyn, vi skal tage til én eller flere i jeres gruppe
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Det sikrer, at vi ikke modtager computerstyret spam.
*