Selvbetjening og tidsbestilling

Bestilling af Parkeringskort

Bestil Parkeringskort til parkeringspladserne i Silkeborg.

Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med udstedelse af parkeringskort til dig.

Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, da vi kun benytter almindelige oplysninger om dig.

Dine oplysninger vil blive behandlet i kommunens ESDH-system og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber , og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dit samtykke kan trækkes tilbage:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre samme sted som du har ansøgt om parkeringskortet.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det kun påvirke den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Samtykkeerklæringen kan tilbagekaldes efter Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen af udstedelse af parkeringskort. Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder:

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk , hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk, alle dine oplysninger bliver krypteret.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Hvem bestiller parkeringskort?
Skriv dit fulde navn eller firmanavn
*
Skriv din fulde adresse (Gadenavn, nr., side, evt. c/o adresse på linje 2)
*
Skriv dit postnummer
*
Angiv by
*
Indtast din E-Mail
*
Angiv dit CPR- eller CVR. Nr.
*
Angiv antal kort
*
Oplysninger på parkeringskortet
Angiv det navn, som skal stå på kortet.
*
OBS: Kortet kan tidligst gælde fra 7 dage efter, du har bestilt det.
*
OBS: Kortet skal være gyldigt i mindst 30 dage og højst 1 år.
*
Det færdige parkeringskort
*
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*