Selvbetjening og tidsbestilling

Fritidsrådet i Silkeborg Kommune har besluttet, at DGI og DIF´s fælles vision ”Bevæg dig for livet” er et tema, som Silkeborg Kommunes udviklingspulje vil støtte. Der er ingen ansøgningsfrist. Vi behandler ansøgninger løbende.

Alle medlemsforeninger af enten DGI eller DIF, som er hjemmehørende i Silkeborg Kommune, kan søge støtte til at deltage i et ”Bevæg dig for livet”-udviklingsforløb. Udviklingspuljen giver et maksimalt tilskud på 1.000 kroner per forløb.

Det er et krav for at opnå støtte, at ansøgende foreninger har modtaget tilsagn fra enten DIF eller DGI om at deltage i et ”Bevæg dig for livet”-udviklingsforløb. Det er desuden påkrævet, at ansøgende foreninger indsender en evaluering, når udviklingsforløbet er slut.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med din ansøgning om tilskud fra ”Bevæg dig for livet” puljen.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemerne Outlook, Prisme, GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi forventer ikke, at dine oplysninger videregives.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. 

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Ansøger
Skriv foreningens navn
*
Skriv navnet på den person vi kan kontakte
*
Skriv kontaktpersonens adresse
*
Skriv adressens postnummer
*
Skriv navnet på den by, der svarer til postnummeret
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv kontaktpersonens email
*
Kontaktpersonens rolle i foreningen*
Hvis du har valgt "Andet" ovenfor, så skriv hvad kontaktpersonens rolle er
Skriv foreningens CVR nr.
*
Yderligere oplysninger vedrørende ansøgningen
Er der givet tilsagn fra DGI om, at foreningen deltager i et ”Bevæg dig for livet” udviklingsforløb?

Vælg "Ja" eller "Nej"
*
Skriv det her, hvis der er yderligere oplysninger, du vil give os
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*