Selvbetjening og tidsbestilling

Koordinering af ønsker om genåbning

Indmelding af ønsker til genåbning af institutioner, bygninger og lokaler.

(Bemærk denne side er til intern koordinering af genåbning målrettet kommunens medarbejdere. Borgerrettet information om coronavirus og genåbning finder du på silkeborg.dk/corona)

I takt med at flere og flere institutioner/områder får mulighed for at genåbne, rejser der sig spørgsmål/henvendelser omkring rengøring, værnemidler m.v. til de pågældende steder.

En genåbning kræver, at der bliver taget højde for mulighederne for rengøring, brugen af nødvendige værnemidler og indretning for afstand.

Der skal derfor ske en central koordinering.

Se Forretningsgang ved genåbning af institutioner/områder på siko

HUSK Ønsket om genåbning skal være koordineret med afdelingschefen inden indsendelse.

Forud for ønsket om genåbning skal disse 3 funktioner være afklaret:

  • Rengøring af overflader/kontaktpunkter samt skriveborde, tastaturer mv.
  • Værnemidler
  • Indretning for afstand

Inden du sender et ønske anbefales det, at der tages en dialog med TRIO/Amir om gradvis ibrugtagning af arealer.

Se krisestabens generelle forholdsregler om blandt andet Håndhygiejne, afstand og anvendelse af værnemidler.

Indsend dit ønske ved at udfylde nedenstående formular:

OBS: Formular lukket 19. april 2021

Fra mandag 19. april kl.10 er formularen nedenfor lukket (ikke synlig).
Det skyldes en teknisk opdatering. Vi forventer, at formularen igen er åben i løbet af tirsdag 20. april.