Selvbetjening og tidsbestilling

 

Databehandling

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med din ansøgning om kulturboostmidler. 

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger). 

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, GetOrganized, Prisme og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Kultur- og Borgerserviceafdelingen samt af formand og næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.
Vi videregiver ikke dine oplysninger.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.
Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Ansøger
Skriv navnet på den forening, fond eller institution, du søger på vegne af. Skriv dit eget navn, hvis du søger på egne vegne.
*
Skriv CVR-nummeret på den forening, fond eller institution, du søger på vegne af og som tilskuddet skal udbetales til. Skriv "x", hvis der ikke er et CVR nummer.
*
Skriv navnet på den person vi kan kontakte om ansøgningen
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv kontaktpersonens e-mail
*
Projektet
Skriv navnet på projektet
*
Beskriv hvem der får glæde af projektet - f.eks. optrædende, publikum, læringsprojekt, profilering af Silkeborg
*
Beskriv helt konkret hvad der søges tilskud til og angiv forventet start og slut på projektet
*
Skriv navnene på eventuelle relevante samarbejdspartnere her
Økonomi
Skriv det beløb, du søger om i tilskud fra puljen. Undlad punktum, komma og "kr.". Skriv kun hele tal.
*
Skriv hvad det ansøgte beløb vil blive brugt til.
*
Øvrige relevante oplysninger
Skriv det her, hvis der er øvrig information, der er relevant at nævne om projektet
Vedhæft filer
Vedhæft budget
*
Vedhæft foreningens eller fondens vedtægter.
Vedhæft eventuelt filer med yderligere oplysninger
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*
*