Selvbetjening og tidsbestilling

Reservation af byggegrund

Du har mulighed for at reservere en byggegrund, så du har tid til at finde ud af, om du ønsker at købe den

Regler for reservation af byggegrund


  • En reservation er tidsbegrænset til 30 dage.
  • Reservationen bortfalder automatisk. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
  • En interesseret køber kan kun reservere en grund.
  • Hvis vi får en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har reserveret grunden, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig i.
  • Grunde i nye udbud kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, fordi efterspørgslen er størst i denne periode.Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Ejendomme i forbindelse med reservation af en byggegrund.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (almindelige personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemerne GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vi forventer ikke, at dine oplysninger videregives.

Ret til indsigt i personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan evt. læse mere her: databeskyttelse.silkeborg.dk

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Klagemuligheder:

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
*
*
*
*
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*