Selvbetjening og tidsbestilling

Databehandling

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med din ansøgning om tilskud fra de frie kulturelle midler.
Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger).

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Kultur- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune, i forbindelse med sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Det betyder, at vi videregiver dine personoplysninger til Kulturrådet som en del af behandlingen af ansøgningen. Desuden vil hele ansøgningen inkl. personoplysninger blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med dagsorden til og referat af det møde, hvorpå Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets behandler ansøgningen.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.
Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Ansøger
Skriv navnet på den forening eller fond, du søger på vegne af
*
Skriv CVR-nummeret på den forening eller fond, du søger på vegne af og som tilskuddet skal udbetales til. Skriv "x", hvis der ikke er et CVR nummer.
*
Skriv navnet på den person vi kan kontakte om ansøgningen
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv kontaktpersonens e-mail
*
Projektet
Skriv navnet på projektet
*
Beskriv formålet, om det dækker nogle særlige behov og hvilke muligheder det giver
*
Beskriv hvem der får glæde af projektet - f.eks. optrædende, publikum, læringsprojekt, profilering af Silkeborg
*
Beskriv helt konkret hvad der søges tilskud til og angiv forventet start og slut på projektet
*
Skriv hvordan projektet eventuelt understøtter Silkeborg Kommunes kulturstrategi "Kultursporet"
Skriv navnene på eventuelle relevante samarbejdspartnere her
Økonomi
Skriv det beløb, du søger om i tilskud fra de frie kulturelle midler. Undlad punktum, komma og "kr.". Skriv kun hele tal.
*
Skriv hvad det ansøgte beløb vil blive brugt til.
*
Tilskudstype

Vælg om du søger om et tilskud eller en underskudsgaranti
*
Kommunikation
Beskriv hvordan projektet formidles til målgruppen
*
Øvrige relevante oplysninger
Skriv det her, hvis der er øvrig information, der er relevant at nævne om projektet
Vedhæft filer
Vedhæft budget
*
Vedhæft foreningens eller fondens vedtægter.
*
Vedhæft eventuelt filer med yderligere oplysninger
Har du erfaring med lignende projekter kan du eventuelt vedhæfte det her
Vedhæft hvis projektet er af væsentlig størrelse og erfaring kræves for gennemførelse
Vedhæft eventuelt filer med yderligere oplysninger
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*
*