Selvbetjening og tidsbestilling

Søg om tilskud fra Ungekulturhusets ungepulje

Har du spørgsmål, eller ønsker du sparring om dit projekt eller din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Mads Brahe Fredberg.

 

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med din ansøgning om tilskud fra Ungekulturhusets ungepulje. 
Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger). 

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, GetOrganized, Prisme og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Kultur- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune.

Vi videregiver ikke dine oplysninger.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Ansøger
Skriv navnet på den person vi kan kontakte om ansøgningen
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv kontaktpersonens e-mail
*
Projektet
Skriv navnet på projektet
*
Beskriv helt konkret hvad der søges tilskud til og angiv forventet start og slut på projektet
*
Skriv navnene på eventuelle relevante samarbejdspartnere her
Økonomi
Skriv det beløb, du søger om i tilskud. Undlad punktum, komma og "kr.". Skriv kun hele tal.
*
Skriv hvad det ansøgte beløb vil blive brugt til.
*
Øvrige relevante oplysninger
Skriv det her, hvis der er øvrig information, der er relevant at nævne om projektet
Vedhæft filer
Vedhæft budget
*
Vedhæft eventuelt filer med yderligere oplysninger
Vedhæft eventuelt filer med yderligere oplysninger
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*
*