Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune behandler dine personlige oplysninger.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk og om databeskyttelse i Silkeborg Kommune på kommunens hjemmeside databeskyttelse.silkeborg.dk.

Klagemuligheder

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Oplysninger om foreningen
Skriv navnet på den forening, der søges af.
*
Angiv navnet i feltet.
*
Angiv formand/kontaktpersons e-mail.
*
Angiv formand/kontaktpersons telefonnummer.
*
Angiv foreningens CVR nr.
*
Oplysninger om træneren
Angiv navnet på den træner kompetenceudviklingen vedrører.
*
Angiv navnene på de hold, træneren er ansvarlig for nu.
*
Angiv hvilket uddannelsetrin på træneruddannelsen, træner er på.
*
Beskrivelse af uddannelseforløb
Angiv navnet på uddannelsen.
*
Angiv start- og slutdato og årstal for uddannelsen.
*
Angiv det totale beløb uddannelsen koster.
*
Formål med uddannelsen
*
Angiv hvordan trænerens kompetenceløft skabe værdi for foreningen efterfølgende.
*
Send
Vedhæft faktura enten som pdf, word, excel.
Jeg tjekker, at jeg modtager en kvittering, når jeg har trykket send
Den kvittering, du modtager, er din sikkerhed for, at ansøgningen er gennemført og sendt til Kultur- og Fritidssektionen.
*
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolspørgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrede spamhenvendelser.
*