Selvbetjening og tidsbestilling

Klage til huslejenævnet

Du kan her sende din sag til huslejenævnet og hvis du følger formularen, behøver du ikke at tænke på, om der et noget du har glemt at sende med ind. Læs eventuelt hele formularen igennem, så du er klar til at vedhæfte de dokumenter der skal med. Formularen bliver ikke gemt, hvis du lukker siden ned, så du skal have alt klar, når du udfylder den og sende den ind til sidst.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger

Dine oplysninger vil blive behandlet i Staben Ejendomme i forbindelse med klage til Huslejenævnet.

Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og 9, stk. 2, litra f.

Dine oplysninger vil blive behandlet i IT-systemet GetOrganized.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger

Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune, som sekretær for Huslejenævnet. Det betyder, at vi videregiver dine oplysninger til Huslejenævnet og til Huslejenaevn.dk. Desuden videregives oplysninger til den anden part i sagen.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. 

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Bemærk, alle dine oplysninger bliver krypteret.

Bemærk: Din ansøgning kan kun sendes, hvis du bekræfter nedenstående
Sæt kryds i feltet
*
Indbringer (dig)
Skriv det fulde navn
*
Skriv den fulde adresse (Gadenavn, nr., etage mv.)
*
Skriv postnummer og bynavn
*
Skriv telefonnummer
*
Skriv email
*
Forhold

Er sagens indbringer lejer eller udlejer?
*
Angiv dit navn og kontaktoplysninger, hvis du indbringer sagen på vegne af en anden.
Modpart
Skriv det fulde navn
*
Skriv den fulde adresse (Gadenavn, nr., etage mv.)
*
Skriv postnummer og bynavn
*
Skriv telefonnummer
*
Skriv email
*
Forhold

Er sagens modpart lejer eller udlejer?
*
Oplysninger til sagen
Skriv den fulde adresse (Gadenavn, nr., etage mv.)
*
Skriv postnummer og bynavn
*
Hvornår flyttede du ind i lejemålet?
*
Er lejemålet opsagt?

*
Er nøglerne afleveret?

Vedlæg lejekontrakt
Hvad skal huslejenævnet tage stilling til?

Sæt kryds ved de punkter du vil klage over.

Vedligeholdelse

*
Vedlæg specificeret liste over vedligeholdelsesarbejde, der kræves udført
Lejens størrelse

*
Angiv den husleje du betaler nu eksklusive udgifter til forbrug af varme m.v.
Varslet huslejestigning

*