Selvbetjening

Boliger til ældre

Visiterede boliger til ældre.

Plejehjem/plejecentre

Er til borgere hvis tilstand kræver tilsyn, pleje og omsorg døgnet rundt.

Ældreboliger med frit leverandørvalg

Personer med et fysisk plejebehov, der har behov for en handicapvenlig bolig og som kan medvirke ved indgåelse af aftaler om plejeopgaver.

Boliger for demente

På nogle af Silkeborg Kommunes plejehjem/plejecentre er der boliger, der er velegnede til demente borgere, der har brug for mindre rammer.

Skærmede enheder for demente

Skærmede enheder er for demente borgere med en krævende adfærd, der stiller krav til personale med specifik viden på demensområdet.

Oversigt over ventelister til pleje- og ældreboliger i 2016 og 2017 

Oversigt over ventelister til pleje- og ældreboliger i 2015 og 2016